Sist oppdatert: 27.06.2007 08:05

Full tillit til menighetsrådslederen

 
  Det har i forbindelse med prosessen i forkant av biskopens besøk til Hedalen blitt stilt spørsmål vedrørende menighetsrådets medvirkning og saksbehandlinga.

Invitasjonen til biskopen ble ikke forelagt menighetsrådet, og vi var ikke direkte involvert i forhåndsarbeidet, men vi synes det var svært positivt at biskopen ble invitert til Hedalen, og vi synes det ble et flott arrangement.

Vi har ingen innvendinger mot den måten vår leder har behandlet denne saken på, og han har fortsatt vår fulle tillit.

Hedalen menighetsråd

Turid Klemmetsrud, Ragnar Garli, Ingeborg Aaslie og Astrid Braut