Sist oppdatert: 28.06.2007 07:58

Bredbånd til alle før nyttår

ARNE HEIMESTØL
 
 

Nå skal alle som ønsker det, få bredbånd. I revidert nasjonalbudsjett er det satt av 255 millioner ekstra til utbygging. Disse pengene kommer i tillegg til midlene som ble bevilget i statsbudsjettet for 2006. Bevilgningen skal forvaltes av fylkeskommunene og Høykom.


– I Valdres har vi gått sammen om å søke om midler til videre utbygging av bredbåndet. Dette forteller rådmann Erland Odden.
– Det er Vang kommune som arbeider med saken, og søknaden blir sendt før sommerferien slik at den skal være inne før fristens utløp.

Sør-Aurdal kommune har laget en oversikt over hvor det er behov for videre tiltak. De som til nå ikke har kunnet få bredbånd, bør ta kontakt med kommunen for å forvisse seg om at de kommer med i utbyggingen som ventes gjennomført før nyttår.