Sist oppdatert: 07.05.2007 08:04

På spor etter de som dro fra Vassfaret (1)

INGER STENSRUD
 
 

Tilla fra Olsonheimen, snart 101 år, er den siste gjenlevende som er født i Vassfaret. Hun kom til verden 4. juni 1906. Hennes mor var Ragndi Olsonheimen og hennes far Hans Olsen Sletten fra Hof i Vestfold.
 

Han hadde kommet til Vassfaret for å ta seg tømmerhogst og traff Ragndi da han gikk til Olsonheimen å kjøpte melk. De bodde her de første årene sammen med Hallgrim og Kristi, som var foreldrene til Ragndi.

Da Tilla var 6 år gammel flytta de til Hof, da skulle hun snart begynne på skolen. Hun forteller at det var ikke helt enkelt med språket. Heime i Olsonheimen prata de hallingdialekt, og det ble nok til noe erting av onga i Hof.

 

De som vil vite mer om Tilla og hennes lange spennende liv på godt og vondt kan lese  oken ”Tilla fra Vassfaret”, som kom ut i 1994. Den kan lånes på biblioteket.

 

Bildet er tatt like etter 100 årsdagen hennes i fjor, 4. juni 2006.