Sist oppdatert: 02.05.2007 22:16

Utfordrer biskopen

ARNE HEIMESTØL
  Biskop Solveig Fiske er invitert til å besøke Hedalen søndag 10. juni. I følge sogneprest Lønningen er det sendt invitasjon til biskopen om at hun skal tale om temaet menneskeverd. Dette sa sognepresten i sin preken i Hedalen søndag 22.4:

10.6. er biskopen blitt invitert av styret for Bautahaugen sammen med menighetsrådet til å komme hit til Hedalen. I den forbindelse ønsker styret for Bautahaugen at biskopen skal snakke om menneskeverd. 

I brevet står det noe om at Hedalen har visse utfordringer, og at ikke minst kirken har vært med på å gi disse. Det står om at det i Sør-Aurdal er et konservativt syn på kvinnelige prester og forholdet til homofile. Det står også om 30 – 40 mennesker med tilknytning til Mystic Mountain som føler seg dårlig mottatt.

På bakgrunn av dette sendt Hedalen.no brev til styreleder Elling Fekjær der vi bad om å få brevet som ble sendt til biskopen. Arrangementskomiteen (styret i Bautahaugen, presten og formann menighetsrådet) vil ikke utlevere dette brevet og begrunner det med at det er et internt dokument.