Sist oppdatert: 02.05.2007 08:17

Våren

ELLING FEKJÆR

Det er tidelig vår i Hedalen i år. Jeg kan nesten ikke huske at snøsmeltinga nærmest er over og vårbekkene små i selve bygda i slutten av april. Bruskerudfjella og Bogen er ”flekkabare”. Er en tidelig ute en kjølig morgen, kan en kanskje ta seg en skitur i Bogen.

Du verden for en nydelig tid våren er og ikke minst i Hedalen. Når Vassfarelva og Hedalselva går flomstore og Saubekken kaster seg som et brudeslør utenfor de stupbratte Bruskerudberga – vel 500 meter i nærmest fritt fall, vakner naturen og folka til liv.

Et gammelt merke er når Saubekken  åpner seg  om våren, er det såtid i Fekjærgrenda. Dette stemmer den dag i dag. Jordene venter da på å bli pløyet, harvet og satt poteter på. Dessverre er det ikke så mange som har poteter i Fekjærgrenda lenger, men det gamle vårmerket er like sikkert i år, som det har vært gjennom århundrer.  

Men er den ekstra tidelige våren en effekt av en menneskeskapt forurensning? Da er det ikke like gledelig med så tidelig vår. Uansett vil nok hver og en av oss i framtiden merke forandringer i hverdagen gjennom ulike tiltak for å få redusert CO2 utslippene. Men det trenger ikke ta fra oss gleden over at våren er her! 

For i fjøset danser og spretter det lam omkring. Mødrene steller med dem og oppdrar de så godt de kan. Men de små firbente kan ofte være både rampete og uskikkelige. Snart skal de ut på jordet på det saftige, næringsrike graset eller groen. Det er vår! 

Ved Nordre lokalet har det jevnlig stått biler på kveldstid gjennom flere uker. Hva kan dette bety? Et sikkert vårtegn er når Hedalen Ungdomslag begynner å øve til en større oppsetning 17. mai. For et arbeid! Tenk for et arbeid teatergruppa har flere ganger i året for at vi vanlige bygdefolk og andre kan oppleve god underholdning for en billig penge flere ganger i året! Gunn med alle hennes dyktige skuespillere og støttespillere fortjener virkelig ros for det arbeid som legges ned. 

Det samme gjelder korps og kor. Ukentlig gjennom store deler av året øves det på marsjer og sanger. Hva hadde 17. mai blitt uten kor og korps – med Kjell Ivar og Arild sine taktfaste dirrigeringer? Vi er heldige i Hedalen som har et stort og handlekraftig ungdomslag, eget kor og korps – som underholder oss ved store og små anledninger og ikke minst 17. mai.

Dugnad blir arrangert ved kjørka og 17.maikomiteen raker på Bautahaugen. Alt skal være pent til 17.mai. Bygda går i sammen for å gjøre det pent til feiringen av vår store nasjonaldag.
Apropos 17. mai. I Hedalen har vi visst en egen vri på toget 17. mai. I tillegg til barnetog har vi folketog fra skolen til Bautahaugen. Tilreisende opplever dette trivelig og en fin måte å feire nasjonaldagen på – å gå i tog og rope både hurra og småprate med kjente og ukjente ”sidemenn”, mens en går i toget.

Hedalen er en vakker bygd. En gammel bygd. En sentral Østlandsbygd, men kanskje noe tungvint geografisk fra kommunesentrum og resten av Valdres. Her har folk gjennom tidene klart å livberge seg og utvikle bygda. Her er et rikt kulturliv. Her har samholdet og dugnadsånden i bygda stått sterkt. Det har vært bærebjelken i mye av bygdas fremgang. Vi har en god barne- og ungdomsskole, et velfungerende bo- og servicesenter – Hedalsheimen, et godt tilbud til våre psykisk utviklingshemmende, to gode forretninger, bensinstasjon og verksted, drosje, små og store bedrifter med til sammen mange arbeidsplasser.

Bygda vår er så vakker at den av og til får nye innflyttere som ikke har hatt tilknytning her tidligere. Alle og en av oss burde av og til tenke over hvor heldige vi er som får leve i en slik trygg bygd med nærkontakt med både naturen og årstidene.

Vi har nylig avsluttet det fylkeskommunale/kommunale Småsamfunnsprosjektet med klar målsetting – å være en pådriver for å få bygda Hedalen videre. Her er lagt ned et stort arbeide og ikke minst av alle medlemmene og prosessene i temagruppene. Småsamfunnsprosjektet vil kunne ha stor effekt for bygdas videre utvikling. Vi alle som bor i, reiser til eller bryr seg om Hedalen, må gripe tak i alle de muligheter temagruppene har identifisert. En del prosjekter er allerede realiserte, noe ligger i startgropen for å realiseres og andre venter på at noen skal ta tak i dem. Det er vår og dermed såtid også i Hedalen. La oss bruke alt det som er sådd i Småsamfunnsprosjektet. Her ligger muligheter til å få bygda framover.

Det er vår. La alt det som er sådd få spire og gro….