Sist oppdatert: 25.05.2007 06:59

Mer stoff til brøtningsboka

ELDOR BRÅTHEN
 
 

Arbeidet med brøtningsboka har tatt tid, men begynner omsider å nærme seg slutten. Uten mye god hjelp med muntlige og skriftlige opplysninger, billedstoff, korrekturlesing osv., hadde prosjektet ikke latt seg gjennomføre.


Tusen takk til alle bidragsytere og medhjelpere!

Nå er vi kommet så langt at vi holder på å lese første korrektur, men spørsmålet er fremdeles: Har du liggende foto, eller dokumenter av ett eller annet slag, som har noe med temaet å gjøre? Vi prøver å få med det vi rekker og plassen tillater.  
 

Foto m.m. angående tømmerlessing, og tømmertransport er sånt som vi er på jakt etter- folk og biler; i tillegg til alt som har tilknytning til brøtningen, elva og skogsdrifta. Ikke tenk som så: - Dette er ikke noe!
 

Kan du fortelle hvor og når et bilde er tatt, og hvem og hva som er med på bildet, er det ekstra verdifullt.

Siste frist må vi sette til 9.juni, og du kan levere til bestyrerne i elvekassa: Bjarne Berg og Elling Fekjær.