Sist oppdatert: 27.05.2007 12:33

De som dro ut fra Vassfaret (2)
Vassfarfolk på besøk sommeren 2006

INGER STENSRUD
 
 

David Hilde fra N. Dakota tok med familien til Norge denne sommeren. Han og kona Lori hadde vært her før, men nå ville han vise sønnen Mark og døtrene Lisa og Sandy hvor slekta kom fra.
 

David stammer fra Ola Vassfarplassen (f. 1793), som var sønn av Gudbrand Mikjelsen og kona Gudbjørg. Ola var gift med Anne Langaker fra Hallingdal, og de bodde først i Olsonheimen. Senere flyttet de til Flå og ryddet plassen Vassfarmoen.

De hadde flere sønner som alle utvandret til Amerika, og sammen med andre hallinger grunnla de Ulen territory i Minnesota.

 

David er nå sekretær i Hallinglaget i Amerika, og der forteller han en bjørnehistorie fra Olsonheimen i bladet Hallingen.

 

”Omkring 1856 bodde Gudbrand og Guri i Olsonheimen. Gudbrand var bror til Davids oldefar Halgrim Olsen Hilde. Det var mye bjørn rundt Olsonheimen i de tider, men Gudbrand var ikke redd bare han hadde børsa med seg.

Men en dag var han uheldig  å såre en bjørn, og den gikk til angrep.

Bjørnen tok tak i hodeskallen og rev ”kalotten” framover og slo Gudbrand i bakken.

Gudbrand lå helt stille og nesten ikke pustet. Da gikk bjørnen bort i en myr like ved og begynte å grave et hull i myra for byttet sitt.

Da hullet var så dypt at bjørnehodet var skjult, spratt Gudbrand opp og løp heim.

Guri måtte til å sy skinnet på igjen, og det var smertefullt. Allerede neste dag drog Gudbrand for å se etter bjørnen, Og han sa det slik: ”Jeg har vondt, men kanskje har bjørnen det verre”.

Da fant han bjørnen død.

I 1877 reiste Gudbrand med hele familien til Amerika og slo seg ned i Ulen. Både han og hans etterkommere gjorde det bra i det nye landet. Gudbrand ble 96 år gammel og Guri 76 år.”

 

 

 

Fra venstre på bildet ser vi Sandy, Lori, Inger,Lisa, Mark og David. Bak står Kamma Holte Strand og Bjørn Strand, som er eiere av Vassfarplassen nå.