Sist oppdatert: 26.05.2007 22:38

Bispebesøk på samarbeidssøndagen i Hedalen

ELDOR BRÅTHEN
 
  10. juni går Bautahaugen samlinger og Hedalen menighet sammen om noe som bør kunne bli en innholdsrik og interessant søndag. Vi begynner i Hedalen stavkirke kl.12.00. Da altertavla og noen gamle malerier ble tatt inn til ”Norsk institutt for kulturforskning” for restaurering, ble det gjort avtale om at gjenstandene skulle tilbakeføres før turistsesongen 2007, og at NIKU, i forbindelse med tilbakeleveringa, skulle si noe om gjenstandenes historie og arbeidet som var utført.

Disse løftene blir nå innfridd. Altertavla blir montert noen dager før den10., og førstekonservator Mille Stein kommer tilbake for å holde foredrag. Sammen med noen andre hedølinger og kirkevergen hadde jeg gleden av å bivåne en liten del av arbeidet da det ennå av i startfasen. Vi ble mer enn imponert over den håndverksmessige kunnskap og presisjon vi møtte, og det skal bli interessant å høre Mille Stein og se resultatet.

Gudstjenesten begynner denne dagen kl.13.30. Biskop Solveig Fiske er invitert, og det er en stor glede for oss at vår nye biskop har takket ja til invitasjonen og vil holde gudstjeneste sammen med sokneprest Lønningen, kirkens medarbeidere og menigheten
forøvrig. Hedalen Sangkor medvirker under gudstjenesten.

Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe på Bautahaugen. 9.klasse ved Hedalen barne- og ungdomsskole vil selge noe å drikke og spise. Påfølgende kulturprogram begynner kl. 15.30. Verbale innslag besørges av ordfører Knut Torgersen, Solveig Gran, som
framfører egenprodusert prolog, og biskop Solveig Fiske, som vil dele med oss sine betraktninger omkring temaet ”Menneskeverd”
Musikkinnslagene besørges av Henning Andersen på hardingfele, Hedalen musikkorps og Hedalen sangkor. Teatergruppa i Hedalen ungdomslag stiller også opp. Fra det hold kan vi antakelig vente oss litt av hvert.