Sist oppdatert: 03.05.2007 11:24

Ny løsning for Hedalen vannverk?

ARNE HEIMESTØL
 
  Sør-Aurdal kommune har bevilget 175 000 kroner til fjerning av UV og kalk i drikkevannet i Hedalen vannverk. Nå revurderer planavdelingen denne saken. Pengene brukes til prøveboring av to nye hull på eiendommen til Nils Sætrang.

Hvis og dersom vannkvaliteten og mengden er brukbar, fremmes et utbyggingsforslag til kommunestyret på 2008-budsjettet. Prosjektet vil nok koste 2-3 millioner. Dette opplyser Albert Sijtsema.