Sist oppdatert: 09.03.2007 07:52

Altertavla kommer tilbake 7. juni

ELDOR BRÅTHEN
 
 

Etter samtalen med Herman Sukke i Valdres Radio har vi hatt en telefonsamtale med konservator Mille Stein ved NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning). Altertavle og malerier vil bli tilbakeført til Hedalen stavkirke 7. juni.
 

Alteret med krusifikset.  Foto:  Arne Heimestøl

 

Ved samme anledning er vi lovet et foredrag om gjenstandene som har vært inne til restaurering, og arbeidet som er utført.

Nøyaktig sted og tid for foredraget må vi få lov å komme tilbake til litt senere. Det avhenger av programmet for søndag 10.juni, dvs. gudstjenesten med biskop Fiske og kulturprogrammet på Bautahaugen.