Sist oppdatert: 13.03.2007 20:31

Midt i stillheten

ANN-KARIN OG TORE FREDRIKSEN

 
Rett over nyttår ble vi forespurt om vi kunne tenke oss å bidra med en ”ukekommentar”. Vi føler at tiden er moden for å komme med våre betraktninger angående bygda vi etter hvert anser som vårt andre hjem.

Bosatt på Lørenskog som grenser til Oslo, hadde vi i lengre tid lekt med tanken på å kjøpe oss et sted som kunne benyttes til rekreasjon og friluftsliv. Hytte sto høyt oppe på ønskelisten.

I dagens mediebilde brettes det ut i store reportasjer om luksushytter i gigantiske hyttebyer på fjellet, og etter noen opphold på slike steder i mer ”bylignende” strøk av våre fjell, fant vi ut at det ikke var denne type hytteliv som passet oss. Vi syntes det var vanskelig finne ro, hvile og tid til ettertanke, noe vi drømte om i en hektisk hverdag.

Med Notaravisen som kilde dro vi på hyttevisning i Muggedalen høsten 2004. Det ble ikke ”napp” på første forsøk, men allerede på visning nummer to (samme tur), var både hytta og vi ”solgt”.

I flere fora, blant annet på Hedalen.no ser vi fra tid til annen forslag på hvordan Hedalsamfunnet best mulig skal kunne profilere seg for å legge til rette for økt bosetting og næringsliv. Vi er ingen eksperter på feltet, men tror at markedsføring av Hedalens til dels uberørte natur og beliggenhet er meget sterke kort. Vi vil også trekke frem hedalen.no sine sider. Sidene er flittig besøkt og markedsfører Hedalen på en ypperlig måte.

Vi har i den tiden som har gått, hatt med venner og familie på hytta. Blant disse er det flere som nå kan plassere Hedalen på kartet, og maken til skryt av dalen skal det letes lenge etter. Dette førte sågar til at søster og svoger kjøpte seg hytte i Muggedalen de også.

En viss utvikling skjer over tid uansett, og en vesentlig ting som må nevnes er den flotte jobben som ble lagt ned av gjengen med ildsjeler som førte til dannelsen av Hedalen Løypelag. Selv har vi så langt bidratt med å kjøpe en andel i løypelaget. Vi lover imidlertid å komme sterkere tilbake med dugnadshjelp og lignende ved behov. Før vi slipper akkurat dette temaet, oppfordres alle til å tegne andel. Dette er til felles glede for alle som er glade i å gå på ski en vinterdag.

I vår relativt korte tid som hytteeiere har vi rukket å stifte bekjentskap med en rekke personer i bygda som bidrar med forskjellige former for tjenesteyting. Uten unntak har vi blitt møtt av positive mennesker som ønsker å gjøre sitt for vår trivsel i Hedalen. Maken til service skal det letes lenge etter. Vi ”byfolk” er ikke vant til slik velvillighet, og dette igjen gjør at innkjøp store som små kjøpes i Hedalen. En stor takk til alle sammen!

Vi ser frem til å bli ennå bedre kjent med omgivelser og folk i Hedalen, og vi skal sørge for å bidra med vårt.

Bildet vi har lagt ved er vår datter Ulla, 5 år og er tatt sommeren 2006 ved Muggedalsvannet.