Sist oppdatert: 16.03.2007 07:05

Vassfaret Kursgård AS

 
KUNDAN ROCKSTAD
 


Vassfarfoten Hyttetun AS i Hedalen endrer nå navn til Vassfaret Kursgård AS. Det nye navnet Vassfaret Kursgård (VK) tar utgangspunkt i det sagnomsuste Vassfaret. VK ønsker å bruke navnet Vassfaret som et ledd i markedsføring av Hedalsområdet. VK vil bidra til å fremme Hedalen som den viktigste inngangsporten til dette unike naturområdet, som Mikkjel Fønhus og Edvard Elsrud m.fl. har gjort så viden kjent.

Bedriftens hovedaktivitet er samarbeid med Vassfaret Leirskole, utleie til kursaktivitet og forskjellige typer arrangementer. Derfor var det et naturlig valg å bruke navnet ”Kursgård”, som er et mer beskrivende navn enn ”Hyttetun.”

Vassfaret Kursgård er i vekst og det var derfor naturlig å endre driftsformen fra en mer dugnadsorientert driftsmåte til et mer profesjonelt og forretningsmessig konsept. Dette vil føre til flere arbeidsplasser og ringvirkninger i nærområdet enn de 3-4 årsverk som bedriften allerede har i dag.

Kundan Rockstad er nyansatt som daglig leder. Teamet som tidligere drev stedet hele året vil nå kunne konsentrere seg om retreatene (meditasjonsamlingene) som er rundt nyttår og midtsommer.

I forbindelse med den nye driftsformen og markedsføringen av Vassfaret Kursgård har bedriften engasjert seg og tegnet andel/medlemskap i Sør Valdres Utvikling (SVU), i Valdres Næringsforum og i Hedalen Løypelag. VK engasjerer seg nå sterkt for samarbeid med næringslivet i Hedalen med tanke på felles markedsføring. Bedriftens medlemskap i NHO Reiseliv er noe som knytter VK til profesjonell kompetanse innen turisme på riksplan.

Vassfaret Kursgård har også inngått samarbeidsavtale med Valdres Hytteutleie for markedsføring og utleie av de 10 trivelige hyttene som er en del av kursgården.

For å bidra med enda mer fokus på Vassfaret og samarbeidet i Hedalen er kursgården reservert til Brøtningsfestivalen i pinsen siste helgen i mai. I august blir det folk i fra bygda som holder bryllup på kursgården så bedriften satser på stor bredde for å tilby og utnytte all ledig kapasitet. Leirskolen utvider sesongen med tre uker våren 2007 og har ca 5 måneder sesong på kursgården.

De ca. 1000 barna som hvert år er på Leirskolen gir et markedsføringspotensiale som VK vil se nærmere på f.eks. med slagordet: ”Godt å være, lyst til å komme igjen”. Vassfaret Kursgård har nå innledet samarbeid med enda flere lokale bedrifter.

Det er nå kommet en etterlengtet nettside for selve bedriften. I forbindelse med den nye nettsiden www.vassfaretkursgaard.no  har VK også fått tilsendt mange flotte bilder fra bygdefolk som vil publiseres fremover. Det gode samarbeidet med kommunen og bygda som allerede er etablert vil VK videreutvikle.

I forbindelse med navneendringen og ny nettside vil det snart komme opp nytt skilt ved vegen. Det holdes i disse dager også på med oppgradering og oppussing av hovedhuset med bl.a. utskifting av flere gulv og omtrekking av stoler. Hyttene har i det siste også gjennomgått omfattende vedlikehold og oppjustering til dagens standard.

Vassfaret Kursgård satser på kursmarkedet og hytteutleie, og kan tilby komfortable lokaler med en usedvanlig vakker ramme for de som søker naturopplevelser og ro, alene eller sammen med kolleger, venner og familie.

Vennlig hilsen

Vassfaret Kursgård AS

v/ d.l. Kundan Rockstad

Tlf: 9489 1010 Fax: 6134 6000

Epost: info@vassfaretkursgaard.no

Ny nettside: www.vassfaretkursgaard.no