Sist oppdatert: 17.03.2007 07:07

Møte i bygdeutvalget 11.3. 2007

JAN  WARBERG
 


Styret ser  gode muligheter i å få til et  opplegg rundt Brøtningen 26. mai. En har hatt forespørsler rundt til lokale ressurser, som driver med husflid og gammeldags matproduksjon, og fått veldig gode tilbakemeldinger.
 

Vi ser for oss at det blir arrangert et ”marked”  på Vassfarfoten denne dagen. Vi vil synkronisere hele opplegget sammen med styret i Brøtningen, slik at det blir en  samkjørt helhet. Vi vil jobbe videre med å få på plass noen musikalske innslag, da helst med fele-torader-trekkspill-hardingfele musikk, og hadde vi klart å arrangere en ”plattdans” – eller fest på lokalet hvis det er for kaldt ute, hadde det vært topp, men vi får se hva vi får til, og hvor mye arbeid det blir.  

Vi vil under planleggingen trenger litt dugnadskraft så vi får laget utstillingsbuer osv, og ber om at de som kan tenke seg å være hjelpere kan si fra til oss. 

Bredbånd 

Vi har fått flere tilbakemeldinger på personer som mangler bredbånd i Hedalen, og henstillinger om å gjøre noe aktivt for å få ordnet på dette. 

En som hadde fått avslag på bredbånd, bestilte først ISDN telefon, og når denne var på plass, bestilte hun bredbånd. Da var det plutselig ingen problemer med å få bredbånd lenger. Prøv denne fremgangsmåten. 

Hvis du fortsatt har problemer, gi oss en email om det ( eller få en du kjenner som har mail/bredbånd) til å sende oss en Email, så skal vi rette en felles henvendelse på vegne av de som fortsatt ikke får tilgang til nettet.

Neste møte:

Neste møte blir på Bakeriet den 26. mars kl 18.00 – og de som er interessert, er velkommen.