Sist oppdatert: 24.03.2007 08:34

Det historiske hjørnet

Flere flinke handverkere i Hedalen i gammel tid

INGER STENSRUD
 
I avisa ”Valdres” for mange år siden skriver G.A.Brager om de flinke skredderne som laget messehakler til Hedalskirken.
”Blant de mange serverdigheter i Hedalskirken er to messehakler. 1758 besiktiget ALMUEN messehakelen, som da var gammel og tilsløret.”

Det ble da bestemt å anskaffe en ny. Den ble laget av en skredder i bygda. Antakelig den kjente ”Skredder Jørn” som utførte all finere søm i Hedalen, Begndalen og øvre Ådalen. Han døde på Hansrud i Hedalen 1817. Det ble brukt heimspunnet tråd, og den var ferdig i 1761, og kostet da 16 riksdaler, 1 ort og 14 skilling.

Omkring 80 år senere ble det igjen behov for ny messehakel. Den var ferdig i 1839 og laget av den kjente hedølen Tidemann Haagensen, eller ”Skredder Tidemann”, som de sa. Han ble født på Bergsrud i Hedalen 1795. Også i denne ble det brukt heimspunnet tråd, og
den kostet 6 spesidaler, 17 skilling.”

Når vi først er inne på håndlagde ting i kirken, kan vi nevne den alterduken som ble brukt først på 1900-tallet. Den ble brodert av Inger på Storrustebrenna (nå Vassfarfoten). Hun var fra Trefothaugen på Begndalen, og gift med Anders fra Dølvesbrenden. Hun var veldig flink med handarbeid, og han flink skomaker og altmuligmann.


Alterduk