Sist oppdatert: 26.03.2007 20:55

Hvorfor Hedalen Markedsforum?

INTERIMSSTYRET VED OLE JØRGEN LIODDEN OG KUNDAN ROCKSTAD
 
Hvorfor Hedalen Markedsforum (HM) er kanskje spørsmålet som flere sitter med frem mot stiftelsesmøtet tirsdag kveld på Ildjarntunet?

I forbindelse med møtet i næringsforumet 1. november 06 med innslag fra Ole Bjarne Strømmen i Valdres Destinasjon om bl.a. markedsføring av varer/tjenester og området Hedalen/Vassfaret, ble det besluttet av de 16 frammøtte at man skal opprette et eget selskap, Hedalen Markedsforum BA. Les mer her.

Ole Jørgen Liodden og Kundan Rockstad har sittet i interimsstyret og ledet prosessen frem til stiftelsesmøtet nå tirsdag kveld 27. mars. Vi har kommet frem med et forslag til vedtekter sammen med Odd Arne Klemmetsrud og Ragnar Garli.

Tor Ingar Nordby kom med et svært relevant innspill i sin kommentar
om Hedalen Markedsforum som en forlengelse av Småsamfunnsprosjektet. Og særlig med dette å tenke langsiktig på hvor vil vi at Hedalen skal være om ti til femten år.

Det er også sendt e-post til ordfører og rådmann som et idéinnspill om Hedalen Markedsforum som en form for forlengelse av Småsamfunnsprosjektet.

Da interimsstyret kun har kommet med forslag på vedtekter er det flere ting som andelseiere/medlemmer må avklare.

1. Hva er HM sin funksjon?
2. Hvilket fokus skal HM ha?
3. Hvem er aktørene i HM?
4. Hvilke aktiviteter skal HM ha?
5. Finansiering, andelspris og årskontingent?

Etter at dette er på plass vil det være naturlig å gå videre med:

6. Hva skal markedsføres, av varer/tjenester og området Hedalen/ Vassfaret?
7. Hvem skal markedsføringen rettes mot?
8. Hvilke kanaler skal benyttes for markedsføringen?
9. Hvordan samordne markedsføringen?

Nå har alle muligheten til å være med og støtte/påvirke markedsføringen av området Hedalen/Vassfaret, inklusiv varer og tjenester m.m. Vi oppfordrer spesielt næringslivet å komme på stiftelsesmøtet.

Hedalen Markedsforum har allerede blitt tildelt en forhåndsbevilgning på ca kr 8.000,- som kan overføres fra tomtegruppa som restmidler for markedsføring av Hedalen. HM disponerer også messetelt fra tomtegruppa og bildeserien fra Naturfokus som var brukt på hyttemessa på Hellerudsletta.

Hedalen Markedsforum kan også få tilført restbeløpet på 35.000,- av DA midler som er gitt i tilsagn som markedsføringsmidler for Hedalen.

Vi har fått positiv respons fra revisor og regnskapsfører i forbindelse med etableringen av HM.

Interimsstyret ønsker alle velkommen på stiftelsesmøtet, på Ildjarntunet tirsdag kveld 27.mars kl 19.00.