Sist oppdatert: 05.03.2007 17:24

Skilting og rasteplasser

JAN WARBERG
 
  I forbindelse med skilting - saken som har gått i Bygdeutvalget en stund, hadde det vært greit å fått inn innspill på skiltbehovet på Nes og Tollefsrud, samt intern skilting i bygda.

Bygdeutvalget har vært i kontakt med Sør-Audal kommune om dette, og fått opptrukket saksgangen:

Det må lages et oppsett, med spesifisering av hvilke skilter som er ønskelig - og plassering av disse.
Deretter må vi ta kontakt med Fagernes Trafikkstasjon, for å få til en befaring.

Deretter få satt opp dette i en søknad til Statens vegvesen Region Øst. Sør-Aurdal kommune vil gjerne ha en kopi av søknaden.

Vi bør tenke på flg behov:
Natur og kultur minner- bedrifter - overnatting og bevertningssteder, - noe mere?

I den forbindelse har vi også hatt i tankene minst 2 rasteplasser, hvor det kan settes opp en større informasjonstavle - ( i stavkirkeform eller som "melkerampe" - eller noe annet ?). Disse kan/må sikkert plasseres såpass unna hovedveien at Vegvesenet ikke vil legge seg opp i utformingen.

Det burde ligge en slik plass ved hver av hovedinnfartsveiene til bygda - Jevlismyra er foreslått som et alternativ, i og med at det ligger en gammel rastplass på den gamle veien.

Kom an bygdefolk, kom med ideer og tanker til bygdeutvalget@hedalen.no

Hilsen Jan på Bakeriet.