Sist oppdatert: 07.11.2007 06:22

Plag en politiker!

HANNE BLÅFJELLDAL

 

Som ny folkevalgt i Sør-Aurdal kommune er mitt viktigste mål å aldri glemme at jeg representerer folket og deres interesser, og ikke mine egne. Men skal jeg innfri dette målet, så trenger jeg innspill fra innbyggerne.

Dette trenger jeg fordi jeg, og mitt parti, umulig kan vite hva som rører seg i alle deler av kommunen til enhver tid. Jeg, som bor i Bagn, har blant annet altfor liten kjennskap til Hedalen og de utfordringer dere sliter med, men skal jeg, og andre folkevalgte, få kjennskap til dette, avhenger det av at innbyggerne bruker oss, utfordrer oss og ikke minst; setter krav til oss! 

I dag var jeg i mitt første formannskapsmøte og møte i planutvalget i Sør-Aurdal kommune. Der gikk det opp for meg at jeg har store kunnskapshull innenfor områder som er viktig for innbyggerne i kommunen, og at jeg er avhengig av innspill fra dere om jeg skal gjøre en god jobb som folkevalgt i Sør-Aurdal. I dag lærte jeg hva en dekar var, jeg lærte at et LNF-område kan deles inn i ulike typer og det begynner også å gå opp for meg at kommuneplaner, arealplaner og reguleringsplaner sjelden er så lett som å la alle private grunneiere få gjøre som de vil (som jeg gjerne vil de skal få lov til), fordi det finnes naboer, fylkesmenn og lover og regler som ikke setter pris på en slik praksis.  

Min grunnleggende holdning er at alle mennesker skal få gjøre hva de vil med egen eiendom og eget liv så lenge det ikke går utover andre mennesker. Og jeg, og mine partifeller, skal gjøre alt vi kan for å ivareta innbyggernes interesser i de neste fire årene. Men jeg ber om forståelse for at ingen av oss er eksperter på alt.  

Jeg for eksempel, er særdeles lite praktisk anlagt, og har særdeles liten kjennskap til hva det innebærer å være bonde, hva det innebærer å være skogbruker og hva det innebærer å være selvstendig næringsdrivende. I tillegg er jeg nyutdannet, og bortsett fra sommerjobber der jeg har jobbet ”på gølvet”, har jeg minimalt med arbeidserfaring. Jeg har heller ingen erfaring i hva det vil si å ha barn, og det å være frustrert over at ikke barnehager eller skoler fungerer slik jeg gjerne skulle ønske. Men selv om jeg mangler alt dette, har jeg en ting jeg tror er viktigere når man skal drive med politikk, nemlig et brennende engasjement for å endre samfunnet vårt, og jeg mener jeg har en vilje til å lytte til andre menneskers erfaring og høre på deres innspill. 

Heldigvis har jeg med meg mennesker i mitt parti som har mye erfaring jeg mangler. Jeg har med meg bønder, selvstendig næringsdrivende, militært ansatte, småbarnsforeldre og også pensjonister. Disse kan gi meg innspill og kunnskap jeg aldri ville hatt hvis jeg hadde stått alene. Men dette er ikke nok. Jeg vil også at innbyggerne, både i Hedalen og resten av kommunen, skal plage oss politikere mer. Har dere et problem med skolen, med veien, med skjemaveldet i næringslivet, med fylkesmannen, med sykehjemmet, med legen eller med barnehagen – nøl ikke med å ta kontakt med oss. Vi kan ta opp saken – enten direkte med administrasjonen, eller lage en sak til kommunestyret for å få en bred debatt på saken. I det øyeblikk vi tar opp en sak i kommunestyret, betyr det nemlig at de andre politikerne må ta stilling til saken, og da er det ofte lettere å få ting til å skje og få fortgang på sakene.  

Jeg lover å aldri glemme at jeg representerer innbyggerne i Sør-Aurdal, og ikke meg selv. Det finnes 24 andre folkevalgte i denne kommunen som også representerer akkurat deg. Jeg vil innføre mottoet ”plag en politiker” de neste fire årene. Sett krav til oss og få oss til å vise oss tilliten verdig. Vi trenger dine innspill for å gjøre kommunen vår knakende god! Og innfrir vi ikke i å være gode representanter for dine interesser, så kan du heldigvis sparke oss som politikere om fire år. Bruk den muligheten! 

Av Hanne Blåfjelldal

Sør-Aurdal Fremskrittsparti 

Kontaktinformasjon: Tlf: 416 83 254

E-post: blaafjelldal@hotmail.com