Sist oppdatert: 11.11.2007 07:38

Folkevalgt

ARNE HEIMESTØL
  – For meg er det viktig å arbeide for at ungdom skal ønske å bosette seg i Sør-Aurdal. Vi må derfor omtale kommunen vår med positivt fortegn og fokusere på godene og mulighetene vi har. Like viktig er det å sikre barn og unge et godt oppvekstmiljø som skaper tilhørighet før de flytter ut, og at de har minst like gode tilbud å komme tilbake til. Ungdom skal kjenne at de er viktige, og at de er fremtiden. Det å opprettholde god kontakt med dem som har flyttet ut kan også bidra til at flere flytter hjem igjen, sier Emmy Bakkom (Ap).
 
Bakkom går nå på sin tredje periode i kommunepolitikken. Fra 1999-2003 var hun medlem av levekårskomiteen. Hun ble fast representant i kommunestyret i forrige valgperiode etter at Anders Vidar Storruste gikk bort. I tillegg fortsatte hun i levekårskomiteen og ble dessuten valgt inn i eldrerådet. Nå tar hun fatt på en ny periode i kommunestyret, og fram til 2011 er hun også formannskapsmedlem.
 
– Hvilke andre saker er du opptatt av?
– Forebygging! Jeg mener det er mye bedre å forebygge enn å måtte reparere. Det er nødvendig med gode og trygge arenaer for barn og unge, og tiltak mot rus og kriminalitet er svært viktige. 

Jeg er også opptatt av gode og trygge arbeidsplasser. Alle har vi et mål om å ha en jobb som gir en inntekt å leve av. Derfor vil jeg arbeide for at de som ønsker det, skal få tilbud om heltidsstillinger. I dag er det altfor mange småstillinger, særlig i "kvinneyrker" og spesielt i omsorgsyrker.

 
Som AP-politikker er jeg opptatt av at alle, uansett inntekt, skal ha like muligheter, det være seg til utdanning, helsetilbud eller en god alderdom.  
 
Til slutt:  Jeg  ser fram til å være med på å legge til rette for utvikling i Sør-Aurdal slik at det er mulig å skape nye, og  å sikre eksisterende, arbeidsplasser. Sør-Aurdal Arbeiderparti har i sitt program at vi skal være en JA-kommune. Dette håper jeg skal prege min politikerjobb.