Sist oppdatert: 14.11.2007 10:38

Den første millionen

OSVALD FOSSHOLM

Hedalen.no har nettopp passert 1 million besøkende. Enkelte dager er det opp mot 1000 personer som er innom for å ta en titt - og trenden er stigende. Det viser at Hedalen.no dekker en viktig funksjon. Nettsiden har utviklet seg til å bli en hyggelig og interessant møteplass.

Den har hver dag spennende nyheter eller oppslag. Samtidig fungerer den som et viktig bindeledd mellom bygdefolk, utflytta hedølinger og hyttefolk og har blitt en viktig markedsføringskanal for kultur- og næringsliv i Hedalen. Forumet fungerer også svært tilfredstillende og har den siste tiden vært arena for saklige og friske diskusjoner av ymse slag og vært et hensiktsmessig og effektivt sted for utveksling av ideer og informasjon.  

Det er hyggelig å registrere at så mange setter pris på Hedalen.no. Det er i den anledning på sin plass å rette en spesiell takk til Arne H. for den innsatsen han daglig legger ned som redaktør. En stor takk bør også rettes til alle andre som bidrar med innspill og redaksjonelt stoff, som gjør at Hedalen.no er et sted man finner interessant å besøke. Vi har fortsatt utfordringer når det gjelder økonomien, men også her har vi hatt en positiv utvikling gjennom økte bidrag fra annonsører og andre.  

Det har tatt sju og et halvt år å runde den første millionen. Jeg tviler på om det tar like lang tid å runde den neste! 

Osvald Fossholm
for styret i Stiftelsen hedalen.no