Sist oppdatert: 16.11.2007 05:38

Sør-Aurdal kommune har fått ordførerkjede

REIDUN GARTHUS
 
 

Fredag 9. november 2007 overrakte forrige ordfører, Knut Torgersen, det nylagede ordførerkjedet til ordfører Kåre Helland. Dette skjedde under makeringen av at kommunestyret 2004-2007 har avsluttet sine verv.Kjedet er laget av Valdres Sølvsmie & Keramikkverksted AS for Sør-Aurdal kommune. Emaljearbeidet er utført av Sigrid Høivik, som også har designet kjedet. Filigrankjedet i sølv som binder det hele sammen er laget av sølvsmed Inge Høivik ved Valdres Sølvsmie. Bak på kjedet er det festet en brosje med den nye Valdres-logoen laget av sølvsmed Inger Norunn Solhaug ved Høvda Verkstad.Valdresrosa

Ordførerkjedet er laget i 925 sterling sølv. Selve kommunevåpenet er laget i sølv med blå emalje og forgylt i ekte gull. Over kommunevåpenet er det en tykk sølvplate med kommunenavnet. Motivene er laget i trådemalje (cloissoné på fagspråket).


Historikk, begrunnelse for valg av motiv på ordførerkjedet

De åtte platene i sølv og trådemalje har følgende motiv, som symboliserer:

Reinli stavkyrkje fra ca. 1275:
Kultur, to stavkirker i kommunen.
Hedalen stavkirke fra ca. 1150:
Kultur, to stavkirker i kommunen.
Valdreshorn
Karakteristisk fjell ved inngangen til Valdres.
Distonsag /stokkmannssag
Skogbruk, Sør-Aurdal er en av de største skogbrukskommunene i Oppland fylke, og størst i Valdres.
Tømmervende med hest:
Jord- og skogbruk, fremdrift av tømmeret, kultur.
Hengebru over Begna:
Ferdsel, fire gamle hengebruer over Begna knyttet sammen begge sider av elva som går gjennom hele kommunen.
Storebrufossen med Sliperiet:
Representer etablering av kommunesenteret i Bagn.
Kjeldeknatten:
Vidsyn, vindu mot verden.

På ryggen er den hjerteformede Valdres-logoen med dragehodene.
Dette er den nye logoen for regionen Valdres, utført i sølv. Dragemotivene er hentet fra stavkirkene i kommunen. Selve motivet er å gjenfinne på inngangen til Hedalen stavkirke.

De rektangulære leddene med mellomledd er laget i sølv filigran i tradisjonell stil, noe som understreker at sølvsmedkunsten har hatt en plass i Sør-Aurdal.
Kommunevåpenet for Sør-Aurdal kommune

Historikk:
Sør-Aurdals kommunevåpen ble godkjent i statsråd 9. februar 1990. Kommunestyret vedtok 6. juli 1989 at kommunevåpenet ble ”I blått et gull relikvieskrin” etter utkast fra tegneren Arvid Sveen.

Begrunnelse for valg av motiv:
Sør-Aurdal er en av to kommuner i landet som har to stavkirker som fremdeles er i bruk:
Hedalen stavkirke oppført ca. 1150 og Reinli stavkyrkje fra ca 1275.

Motivet til kommunevåpen viser i stilisert gjengivelse et relikvieskrin (fra ca 1275) som fortsatt er å finne blant inventaret i Hedalen stavkirke. De to dragehodene somboliserer de to stavkirkene, og husformen på skrinet kan tolkes som et kirkebygg.

Kommunen består av fem kirkesokn. Tallet fem er symbolisert ved det fem-armede patriarkalkorset mellom drakehodene og blir gjentatt i de fem buene i borden nederst på skrinet.

Gull er valgt til å symbolisere det messingbeslåtte middelalderskrinet. Blåfargen kan stå for de to vassdragene som fra gammel tid har vært grunnlaget for tømmerdrift og sagbruksvirksomhet – en av hovednæringene i Sør-Aurdal kommune.