Sist oppdatert: 17.11.2007 05:40

Folkevalgt

ARNE HEIMESTØL
 
 
Jeg sa ja til å stille som kandidat til min 3. periode fordi jeg tror jeg fortsatt har noe å bidra med for å gjøre kommunen vår til et bedre sted å arbeide i og bo i. Dessuten var Sør-Aurdal Kr.F avhengig av bl.a. meg for å stille liste ved valget, sier Harald Liodden (Kr.F).
 

Liodden har lang politisk erfaring:

  • Han har hatt fast plass i kommunestyret i to perioder. Tidligere var han en periode 1. vara.

  • 2000-2004: Varaordfører og dermed fast plass i formannskapet.

  • 2004-2008: Leder av utviklingskomiteen. 1. vara til formannskapet.

I perioden 2008-2012 er han 1. vara til formannskapet.
 

Hvilke saker vil du prioritere i perioden vi går inn i nå?

 

Jeg har gått til valg på slagordet ”Trygg barndom – Bedre alderdom”. Dette gir følgende prioriterte oppgaver:

 

  1. Barn og foreldre som har det vanskelig, må tilbys hjelp slik at de opplever at kommunens støtteapparat, barnehage og skole stiller opp med nødvendig ressurser for å lette hverdagen. Det at barn og unge opplever at kommunen vår er et godt sted å vokse opp i, øker mulighetene for at de selv ønsker å bosette seg her etter endt utdanning. Så har vi som er foreldre et ansvar for å snakke positivt om kommunen vår for derigjennom å skape positive holdninger.

  2. Gamle og syke må tilbys nødvendig hjelp både hjemme, i eldreboliger, i bo- og servicesentra og på sykehjem. Det er viktig å styrke dagsentra for å aktivisere pensjonister.

  3. Jeg ønsker å arbeide videre med at kommunen vår skal i større grad utnytte skogressurser til bioenergi. Min kongstanke er å få etablert et bioenergianlegg i tilknytning til Begna Bruk for derigjennom  å finne alternative anvendelser til sliptømmer og annet lavverdi skogsvirke.