Sist oppdatert: 21.11.2007 06:42

Nederlendere til Hedalen

ARNE HEIMESTØL
  Valdreskommunene har, i samarbeid med Placement Utvikling AS, startet opp et prosjekt med å bosette nederlendere i dalen. I løpet av to år skal 70-100 personer flytte til Valdres. I Hedalen har det vært ledige jobber den siste tiden, men en viktig utfordring er å skaffe boliger til dem som ønsker å flytte hit.

En har tatt kontakt med med næringsliv/kommunen/andre aktører i Valdres-regionen. Et viktig mål har vært å få oversikt over tilgang på tomter/hus/leiligheter/småbruk/næringseiendommer. Like viktig har det vært å finne ut hvilke muligheter som finnes for arbeid.

I Nederland og Belgia gjennomføres det rekrutterings- og presentasjonsmøter. En ønsker å både gi råd til emigranter – og å følge disse opp når de er på plass i Valdres.

Boliger viser seg å være en av de største utfordringene. Selvstendige boliger med hage er det som er mest aktuelt, og småbruk er særdeles attraktivt. 

I Sør- Aurdal er det kartlagt om lag 86 ledige bruk. Ved tilskrivelse var det kun 5 som vurderte enten utleie eller salg. 

Formannskapet har oppnevnt Emmy Bakkom som kontaktperson. Hun skal ha personlig kontakt med eiere av aktuelle gårdsbruk. Det har vist seg å være en god arbeidsmåte – både for eiere – og for å få formidlet flere bruk til folk som er interessert i kjøp eller leie.

Landbrukskontoret i kommunen vil også bistå. Det er ofte mange uavklarte spørsmål med hensyn til arv, flere sameiere, fradeling osv.

Kjenner du til aktuelle bosteder, kan du ta kontakt med Emmy Bakkom eller med assisterende rådmann, Karin Stegarud, tlf. 61 34 85 10.