Sist oppdatert: 23.11.2007 06:56

Nytt styre i Bautahaugen samlinger

ARNE HEIMESTØL
 

Ifølge vedtektenes § 4 ledes Stiftelsen Bautahaugen samlinger av et styre på fem medlemmer med personlige varamedlemmer. Minst tre styremedlemmer bør være bosatt i Hedalen. Styret med varamedlemmer oppnevnes av Sør-Aurdal kommune. Funksjonstiden er fire år og følger kommunevalgperioden. Styret velger selv leder og nestleder. Her er det nye styret.

Medlemmer Personlige varamedlemmer:
Elling Fekjær Knut Erik Digene
Lisbeth Garli Gunn Karin Fossholm
Olaf Ødegaard Mari Goplerud Rygg
Tor Ingar Nordby Gunnar Fossholt
Rønnaug Sørlie Knut Korsæth