Sist oppdatert: 28.11.2007 07:12

Hva er Lions, og hvem er Lions Club Vassfaret?

OLAF ØDEGAARD

Lions er en verdensomspennende organisasjon som fikk sin opprinnelse i Chicago i 1917. Det var forsikringsmannen Melvin Jones som fikk med seg en del sosialt engasjerte menn for å danne en felles organisasjon ved å spørre :
”Det må da gå an å se utover sin egen positive og trygge livsførsel ved å engasjere seg til å hjelpe andre som ikke opplever det samme.”

Resultatet er blitt Lions Club International, som er verdens største humanitære serviceorganisasjon. Lions er nå representert i 200 land i hele Verden, og har nærmere 1,3 millioner medlemmer.
Første lionsclub i Norge blei stiftet i 1949. I dag er det 13000 medlemmer fordelt på 505 klubber.

Lions Club Vassfaret blei stiftet i 1976, og består av medlemmer fra Nes, Begnadalen og Hedalen.Som nevnt er Lions en humanitær serviceorganisasjon som engasjerer seg i internasjonale tiltak, nasjonale tiltak og ikke minst i lokale tiltak. Lions er spesielt opptatt av tre grupper: barn og unge, funksjonshemmede, og eldre.

Når det gjelder barn og unge har Lions Club Vassfaret engasjert seg i arbeidet mot narkotika og tiltak mot mobbing, vold og andre adferdsproblemer. Vår årlige tur gjennom Vassfaret med 6.klassene fra Nes skole og skolene i Sør-Aurdal, har også et budskap om holdningen til narkotika.

Lions Club Vassfaret bidrar til å arrangere og finansiere kurs for lærere til et holdningskapende undervisningsopplegg. ” Dette er mitt valg” blir brukt av alle skolene i Sør-Aurdal og Nes. Siste kurs som blei gjennomført, var nå i november.
For eldre folk kan det ofte være den sosiale kontakten som er viktig – besøk hos enslige, en håndsrekning, bidra med transport, og en oppmerksomhet ved en stor dag eller en trist dag. For funksjonshemmede er det kanskje innsamlede midler som kan hjelpe til at hverdagen kan bli lettere.

Lions Club Vassfaret bidrar også med sitt når det gjelder tyngre tak både på det nasjonale og det internasjonale plan. Bl.a. har lions engasjert seg i kampen mot blindhet og lionsklubbene i Norge har tatt mål av seg til å bidra med 14,6 millioner kroner i kampanjen ”Sight First”. Lions Røde fjær er lions største innsamlingsaksjon. Bl.a. er Beitostølen Helsesportsenter bygget på midler fra denne aksjonen.

Hvordan skaffer Lins Club Vassfaret midler til å bidra med ? Jo, vi produserer ved for salg, vi selger egne kalendere , julenek og julelodd. I disse dager er vi å se både på Begnadalen, Bagn, Nes og i Hedalen med vårt julesalg. Vi har ellers hatt mange forskjellige inntektsbringende aktiviteter opp gjennom de vel 30 år klubben har eksistert. Tulipanaksjonen på våren er en viktig aksjon hvor midlene går spesielt til rusforebyggende arbeid blant ungdom. Så støtt opp om dette!

I Lions går absolutt alle innsamlede penger til humanitære formål ! Utgifter til administrasjon dekkes av en årlig medlemskontingent.
Hvorfor bli medlem i Lions ? Jo, for det første er det en god følelse å kunne bidra til at en del av de menneskene som ikke har det så godt, kan få en bedre hverdag. For vi ser at det arbeidet vi legger ned, virkelig hjelper veldig mange.

Videre får vi gjennom de faste møtene vi har en gang i måneden delta i interessante diskusjoner, lytte til spennende foredragsholdere, være med på utflukter til forskjellige bedrifter, teaterturer etc.
Møtene våre har vi på Sørum i Begnadalen. Her bestemmer vi hvilke saker vi skal støtte økonomisk, hva vi kan bidra med i nærmiljøet, hvilke inntektsbringende aktiviteter vi kan samles om o.s.v. Dessuten har vi kaffe og mat, og mye hyggelig prat. Lionsmøtene inneholder ikke noe mystikk!

Vi trenger også nye medlemmer, så hvis det er noen som finner dette interessant, så er det bare å ta kontakt.