Sist oppdatert: 05.11.2007 07:09

Folkevalgt

ARNE HEIMESTØL
 
  44 år gamle Tor Einar Fekjær er en av FrP sine fire kommunestyrerepresentanter i perioden 2007-2011. Tømrermesteren fra Hedalen har ikke noen politisk erfaring, men varsler at han ønsker å engasjere seg i blant annet disse saksfeltene:

– Det er viktig at vi politikere gjør hva vi kan for å gi både det eksisterende næringsliv og nyetablerere best mulige betingelser.
Når det gjelder Hedalsveien, så er denne i elendig forfatning. For de 1000 millionene som kom "på avveie" i forbindelse med tsunamikatastrofen i Asia, kunne vi ha rustet opp ca. 1000 km med bygdeveier her i Norge.

FRP ønsker å arbeide for bedre veier, både kommunale, fylkeskommunale, riksveier og E 16. CO2 utslippene kunne vært nesten halvert med et godt veinett i Norge!

Når det gjelder E16, må vi bruke de påvirkningskanalene vi har slik at stamveien blir videre utbygd - uten bompengefinansiering.
Barnehage, skole og eldreomsorg er også viktige saker som må prioriteres høyt når budsjettene skal vedtas.