Sist oppdatert: 17.10.2007 17:47

Bestillingsbussen

ARNE HEIMESTØL
 
  Hedalen Taxi har ansvar for bestillingsbussen i Hedalen. Dette er en tjeneste der en kan bestille drosje til/fra Nes eller Begnadalen og dermed komme videre med Valdresekspressen.

– Tjenesten blir absolutt brukt, forteller Ola Jonny Fossholt. Det er størst trafikk på fredager og søndager.  Både hyttefolk og bygdefolk har etter hvert blitt klar over denne fleksible tjenesten.

Tilbudet er blant annet en tilbringertjeneste til/fra Valdresekspressen på Nes i Ådal. Fredager og søndager er den knyttet til buss som går til Oslo kl. 18.07, og buss som skal til Fagernes kl. 18.09. På lørdager gjelder tilbudet buss til Oslo kl. 09.05.

Noe for skoleungdom?

Ikke er alle er klar over at skoleungdom kan bruke tilbringertjenesten når de skal tilbake til Fagernes/Leira på søndagskvelder. Her kan drosjen plukke opp én eller flere og kjøre til Begnadalen der en kan hoppe på bussen kl. 18.20.

Bestilling

Husk at tid for henting må avtales med drosjesjåfør seinest kl. 14.00 på fredager og søndager. Skal du bruke tilbringertjenesten på lørdager, må du bestille seinest dagen før.
NB! Husk å bestille bussen når du trenger det. Den kjører bare når det behov for transport.

Takstene

Reise inntil 10 km 20 kr
Reise inntil 20 km 30 kr
Reise inntil 20 km 40 kr - som er maskimalpris

Kanskje noe å vurdere med hensyn til bruk av kollektivtrafikk og miljø?