Sist oppdatert: 15.10.2007 07:20

Oppdaga nyutgravde bjørnehi

TEKST: ARNE HEIMESTØL
TEGNING: SILJE KULTERUD
FOTO FRA BJØRNEPARKEN: ARNE G. PERLESTENBAKKEN
 
  Søndag 14. oktober hadde Tor Ola Skogstad en stor opplevelse på vestsida av Vassfaret. På vei ned fra tåkehavet i høyfjellet kom han over to helt nyutgravde bjørnehi. Under noen steinblokker var det fjernet ca. to kubikkmeter med grus. Like ved hadde bamsen gravd ut ei diger maurtue.

–Jeg kikka inn i begge hulene, men følte at det var lurest å forlate stedet, for de ferske sporene og lukt på stedet tydet på at jeg kunne ha skremt vekk bamsen.

Skogstad forteller at han på veien videre nedover mot Vassfaret så flere maurtuer som var endevendt. Spor og bjørnemøkk fant han også rikelig av.

–Dette var kjekt! sier Tor Ola. – Det eneste som manglet, var å få se bjørnen. Jeg vil tro at den nå er opptatt med å feite seg opp til vinteren, og hiene tyder på at det snart er tid for å innlede vintersøvnen.

Mindre elg

– Vi har merket at det er mindre elg enn vanlig i enkelte områder i Vassfaret, forteller Knut Digene. Jaktlaget hans har likevel vært heldige og har til nå felt åtte av ti dyr.

– Også laget vårt har observert bjørnespor den siste tida, og jeg tror at det kan være flere bjørner i området vårt. At bjørnen forbereder hi, overrasker ikke Knut, for de siste årene er det sannsynlig at minst én bjørn har hatt hi i Vassfaret eller Vidalen.

Forsiktighet bør utvises

– For turgåere og bærplukkere er bjørnen sjelden en trussel. Derimot kan det oppstå farlige situasjoner i forbindelse med jakt, sier rovviltkonsulent Per Ivar Stensæter. – Om ikke lenge vil bjørnen gå i hi, og når den nå blir forstyrret av hunder, kan den lett bli grinete. Jakthunder vil i slike situasjoner ofte trekke tilbake til jeger, og da kan jegeren være utsatt for skinnangrep eller relle angrep.

Stensæter tror det er liten sjanse for at bjørnehiet Skogstad fant søndag, vil bli brukt. Det er ennå mildt, og derfor er det lite trolig at bjørnen innleder vintersøvnen ennå. Det har hendt før at bjørn har gravd flere hi før den tar ett av dem i bruk. At et hi blir oppdaget, reduserer sjansen for at det skal bli brukt.

DNA-testing

–Hvor mange bjørner tror du det kan være i området vårt? – Det vet vi ikke sikkert. Vi har sikre observasjoner etter minst én bjørn i år, og bamsen kan som kjent bevege seg over store områder. Bjørnen som hadde vært på Høgdefjell, kan derfor godt være det samme dyret som nå har vært på vestsida av Vassfaret. I februar/mars vil vi imidlertid vite mer om antall bjørner i området. I løpet av våren, sommeren og høsten har vi nemlig samlet inn flere ekskrementprøver. Disse skal DNA-testes.