Sist oppdatert: 02.10.2007 19:06

Livets største glede og bekymring

MONA STRANDBRÅTEN
 

 

Norske barn er blant de friskeste i verden. Barn er dessuten sterkere enn voksne, de blir fortere friske og er mye flinkere til å akseptere sykdom.  

Barn er fenomenale! Barn er ikke bare fremtidens voksne. Barn har en fantastisk verden for seg selv. Virkelighet og fantasi går over i hverandre, kreativiteten kjenner ingen grenser.Barna – det er dem vi voksne elsker mest, fryder oss mest over og nettopp derfor kan være mest bekymret for.

Barn er sterke, sterkere enn mange voksne og de har en utrolig stor evne til å tilpasse seg. De fleste barn er elsket, barndom står sentralt i politisk valgkamp og er prioritert ved mange av årets og livets høytider. Men barn glemmes ofte når hverdagens realiteter og trivialiteter tar styringen…

Knapt noen sted på jorden har barn det bedre enn i Norge, ytre sett. En av våre største utfordringer er å bruke dette nettopp til å sikre optimal vekst og utvikling for alle barn, gi dem et grunnlag for høy livskvalitet senere i livet, og inspirere dem til å vise omsorg for og solidaritet med andre. Vi hører stadig hvor viktig det er at barn utvikler empati, at vi lærer dem til å forstå andre mennesker. Empati er et middel for å skape kontakt og psykisk velvære. Empati er det samme som hjelpsomhet og imøtekommenhet – medfølelse og det å sette seg inn i hvordan andre mennesker har det.

Barn er forunderlige vesener, som personligheter, og i sin vekst og utvikling. Barn er ikke bare barn, men de er heller ikke voksne. Et barn kan være den lille premature på knapt 500 gram, den robuste krabaten som ramler omkring og oppdager verden i uvøren fryd, eller den kvistet tenåringen som kan bli oppfarende eller sky når livet viser seg fra helt nye sider.Det er viktig å være klar over at barn ikke er små voksne. De må behandles som barn, men vel å merke som den de er, og møtes på det utviklingstrinn hvor de befinner seg. Bekymring hører med til gleden over å ha barn.  

GULLKORN OM BARN 

Det er lettere å lede en nasjon enn å oppdra tre barn.         (Winston Churchill) 

Barn er utrolig  flinke til å etterligne. Samme hvor mye du strever med å lære dem folkeskikk oppfører de seg akkurat som foreldrene sine..                        (Lis Byrdal) 

Alle mennesker bortsett fra foreldre, vet hvordan de skal oppdra barn.    (Robert Lembke) 

De som lar barna gjøre som de vil har fullstendig misforstått begrepet ”frihet”. Det er rett og slett feigt å si til barna: ”Dere kan gjøre som dere vil.”                  (Astrid Lindgren)

 

Det er først når du ser hvordan barnebarna steller seg at du ser om du har oppdratt barna dine godt!              (Erich Maria Remarque) 

Det er ofte galt å behandle barn som små voksne, men ofte riktig å behandle voksne som små barn.                             (Mikal Rode) 

Jeg har oppdaget at den beste måten å gi barna sine råd på, er å finne ut hva de vil og så råde dem til det.                  (Harry S Truman) 

Barn feilsiterer deg sjelden.. faktisk gjentar de vanligvis ord for ord det du ikke skulle ha sagt. 

Nesten alt det sanne som blir sagt her i verden, kommer fra barn.

 

FLINKE FORELDRE 

Vis kjærlighet til barnet ditt i alt du sier og alt du gjør. Barn vokser på kjærlighet. De kan aldri få for mye av den. 

Ethvert barn er en velsignelse og trenger å få hære det. Har du flere enn ett barn, må du vite å verdsette forskjellene mellom dem og bekrefte deres spesielle egenskaper. Du kan motvirke søskensjalusi ved å behandle hvert enkelt barn med kjærlighet og respekt for dets egenart. 

Å være foreldre er ditt viktigste privilegium og ansvar. Gi det første prioritet i livet ditt. Engasjer deg i barnets skolegang og fritidsaktiviteter. Gir du barnet tid og oppmerksomhet, viser du samtidig hvor høyt du verdsetter det.

Barnet ditt vil etterlikne det du gjør, ikke det du sier. Vær et eksempel på de holdninger du ønsker å finne igjen hos barnet ditt. Et forbilde sier mer enn tusen ord. 

Et tillitsfullt forhold bygges på ærlighet. Bortsett fra koselige barndomsfantasier som Julenissen og Ole Lukkøye skal du være ærlig overfor barnet ditt. Da vil du oppleve å få ærlighet tilbake. 

Barn lærer å behandle andre slik de ser at de voksne behandler hverandre. Viser du respekt for den du deler foreldreansvaret med, lærer du barnet å behandle andre med verdighet. 

Lær deg forskjellen mellom hva barn ønsker seg og hva de faktisk trenger. Lær deg å si nei. Barn ønsker seg mye mer enn de har behov for. Lær barnet ditt å klare seg uten ting eller arbeide for å skaffe seg dem gjennom egen innsats. 

Gi barnet ditt veiledning ved å sette klare og gjennomtenkte grenser. Barnet vil lære seg selvdisiplin ved å respektere disse grensene og forutsigbarhet når de blir overtrådt. 

Pass godt på deg selv! Du vil glede deg mer over foreldrerollen hvis du er sunn og frisk, uthvilt, lykkelig og har fred med deg selv. Et sunt levesett lærer barnet ditt å ta vare på seg selv, både kropp og sjel.

(Hjelp til sjelhjelp, Libretto forlag)