Sist oppdatert: 22.10.2007 21:39

På sauesanking i oktober

ARNE HEIMESTØL
 
  For noen uker siden skrev vi en optimistisk oppsummering av sauesankinga. Nord i bygda ser det ut til at bøndene har fått hjem de fleste dyra. Verre har det vært for dem som driver med sau sør i Hedalen. De tre siste dagene har imidlertid 15 sauer kommet til rette.

Lørdag ble tre lam og fem voksne sauer funnet ved tregrensa vest for fellessetra i Vidalen. Søndag kveld kom to andre dyr til rett ved setra til Breen. Alle disse dyrene tilhører Jon Breen. Mandag hentet Elling Fekjær 5 sauer. Disse hadde kommet seg til Hallingdal og ble funnet mellom Flå og Gulsvik.

Tor Einar Fekjær mangler fremdeles 19 dyr. Han tror at flere av disse kan være tatt av bjørn. Ferske spor etter sauer ble observert ca. 2 km sør for fellessetra i Vidalen lørdag. Dette kan tyde på at det fremdeles er sauer som ikke har kommet hjem.

Meld fra til Jon Breen på tlf. 99 41 88 27 eller Tor Einar Fekjær på tlf. 95 11 70 25 dersom du observerer sau. Det er viktig at eierne får beskjed så fort som mulig, for sauene kan bevege seg over større områder.


Vi fikk være med på saueleitinga sist lørdag. Dette var en fantastisk naturopplevelse! Meld deg gjerne til tjeneste dersom det er behov for sanking til helga!