Sist oppdatert: 08.10.2007 07:51

Kurs i merkevarebygging

ARNE ERIK FØNHUS
 
  Et minikurs fra Handelshøyskolen BI utviklet i samarbeid med Valdres Næringshage. Kursansvarlig er førstelektor Gorm Kunøe, Institutt for Markedsføring ved Handelshøyskolen BI. Kontakt gjerne gorm.kunoe@bi.no

Det er tatt en riktig og viktig beslutning: VALDRES skal utvikles som en merkevare i en spennende og vidtrekkende prosess. I praksis betyr det at til syvende og sist må all aktivitet som inneholder visuell presentasjon og kommunikasjon samt produkt – og tjenesteutvikling bidra positivt til å bygge opp under og styrke VALDERS ønskede posisjon. Husk, at det er oss som kunder som identifiserer og klassifiserer leverandører som gode, likegyldige eller dårlige ut fra det vi vet. Og vet kunden lite eller ingenting må kunden likevel beslutte ut fra det kunden vet. Alt hva kundene utsettes for, kjøper, spiser, ser på eller opplever, er med til å bygge ”bildet” av Valdres. Utfordringen er å få den psykologiske prosess i hodet til eksiste-rende og kommende kunder å utvikle seg i riktig retning. På den måte bygges merkevaren ”VALDRES”. Det hjelper lite med et skilt langs veien. Det må mer til. Derfor i første omgang et minikurs om det du og din store eller lille organisasjon kan gjøre noe med.

Det er planlagt tre kurs høsten 2007, og kurset gjennomføres som et halvdags kurs på Fagernes:

Kurs 1. Tirsdag 21. august 2007
Kurs 2. Onsdag 17. oktober 2007
Kurs 3. Tirsdag 13. november 2007

Det enkelte kurs starter kl. 10.00 og slutter kl. 15:00. Blir kurset godt mottatt utvikles det påbygninger, og de som har gått minikurset har fortrinnrett på de kommende kurs. Kursene er en del av følgeforskningen for utviklingen av VALDRES som merke.

Hva slags kurs er dette? – På kurset blir du presentert hvorfor og hvordan din bedrift og din region bygges opp som et merke. Dine problem/utfordringer i din bedrift blir behandlet innen den tid vi har tid rådighet. Her blir teori og praksis satt inn i en relevant hverdags-situasjon, samtidig som vi forstå hvor viktig det er å planlegge for fremtiden. Du og regionen skal jo også leve i morgen og i overmorgen. I kurset fokuserer vi på hvordan du og dine kollegaer bør opptre, samt kommunisere med eksisterende og mulige kunder.

Hva skal du bruke kurset til?
Du og regionen skal tjene flere penger gjennom målbevisst utvikling, kommunikasjon og leveranse av de verdier som merket VALDRES skaper for kundene. Det er det kurset handler om. Og det er det forretning handler om. På godt og vondt. Og utgangspunktet for merke-byggingen og minikurset er at det alltid er mulig å forbedre måten vi kommuniserer og leverer produkter og tjenester på. Nøkkelen til forandring er kunnskap på kurset får du hjelp til å finne frem til din egen suksessformel for merkebygging med VALDRES-merket som trygg bakgrunn. Formelen er i utgangspunktet det du kan og vil strekke deg etter, samtidig får du formelen diskutert og satt inn i en større teoretisk og praktisk ramme. For andre har vært og er i samme situasjon som deg og dere. Her er det mulig å lære av andre.


Hvem bør delta?
Alle næringsdrivende som har en egen identitet de vil forsvare, som vil utvikle seg, og som vil være med til å bygge regionen og sin egen bedrift videre. Ansatte i offentlige institusjoner som ønsker å utvikle verdiskapningen i regionen bør delta.

Her er en del av det vi skal gjennomgå på minikurset:

1. Deltakernes situasjon og egne forberedelser drøftes.
2. Så får vi orden på definisjoner som merke, merkevare, merkeverdi, posisjon, merkeidentitet og merkevareprogram.
2. Merket som symbol, merket som organisasjon, merket som person, merket som symbol. Sammenheng mellom merke, serviceinnhold, god stemning med kundene og Valdres-identitet.
3. Din egen formell for suksess
4. Et merkevareprogram for deg: Hvordan komme videre?

Kurset gjennomføres som en god blanding av forelesninger og kjappe gruppearbeid med klare problem. Klar og konstruktiv tilbakemelding fra kursleder gjennom hele kurset.

Dine forberedelser til kurset: Bruk et par timer på de fem spørsmål nedenfor, da får du mest ut av kurset.
Tenk på din bedrift: Hvor vil du hen med den? Hvilke ønsker har du for din bedrift om to år?
Har du lyst til å forandre måten du jobber på litt eller mye? Eller skal alt være ved det gamle?
Hva er du kjent for og hva ønsker du å bli kjent for? Sett opp en kort liste.
Hvordan kommuniserer du med dine kunder i dag? Sett opp en kort liste.
Hva forteller du kundene?


Påmelding
Til Valdres Næringshage Tlf: 61 35 64 00 e.post: arne.erik@valdres-nhage.no  Kurset koster kr. 800,- Dette blir fakturert den enkelte bedrift.