Sist oppdatert: 01.09.2007 07:23

Åpen dag

ELLING FEKJÆR
 
 
Når Fekjær nå arrangerer åpen dag, er det på bakgrunn av mange henvendelser fra folk i distriktet med spørsmål om: Hvordan ser det ut på Fekjær? Hva er psykiatrisk behandling, og hvilken form for behandling drives på Fekjær? Hvilke pasientgrupper behandles her, og hvilke personalgrupper arbeider på Fekjær?

Svar på disse spørsmålene og litt til håper vi du får svar på ved å komme på den åpne dagen. De som ikke har anledning til å komme til kl 17.00 for omvisning, vil kunne få omvisning etter det off. programmet kl 18.00.

Forøvrig vil innlagte pasienter, flere av personalet og ledelsen sentralt fra Sykehuset Innlandet delta. Muligens vil du også få se en video om Fekjær.

Vi håper du har anledning til å komme. Velkommen er du!