Sist oppdatert: 04.09.2007 08:27

Slo søye i Strømsåsen

TEKST: ARNE HEIMESTØL
FOTO: GUDBRAND ASLESEN STRØMMEN
 
 

Igjen har bjørn slått sau for Inger Helene og Gudbrand Asleson Strømmen på Strømsåsen i Begnadalen. Bordercollien Fia, som har vært på kurs for å finne sauekadaver, fant mandag ettermiddag ei søye som var slått av bjørn. Kadaveret var ca. et døgn gammelt, og bjørnen hadde spist mye av brystpartiet.

 

Rovviltkontakt Sverre Einar Bråthen forteller at bjørnen på denne tida spiser mer av byttet sitt enn ellers. Bjørnen skal snart gå i hi, og den spiser seg opp til vinterdvalen.

 

Tett på bjørnen

Søndag ettermiddag var Geir Vegger Bergsrud og Stian Gabrielsen tett ved bjørnen. De var ute på sauesanking i samme område som søya ble funnet. Da de kom ut på ei stor myr ble de var spor etter bjørn som hadde krysset myra i stor fart. De to hadde tydeligvis skremt bjørnen. Mosen var sparket opp og vind og sol hadde enda ikke fått tørket noe på mosen.

 

Store tap

Tapene av sau på Strømsåsen ser så langt ut til å bli rekordstore denne beitesesongen. Hos Inger Helene og Gudbrand Asleson Strømmen, som sommeren 2006 mistet 15 søyer, ser tapet av søyer ut til å nærme seg 20. Beregningen av årets tap er gjort ut fra kadaver som er funnet, samt lam som er kommet hjem uten mødre. I tillegg er det observert lam som går aleine, men som det ikke har lykkes å fått sanket ennå.

 

Lisensjakt

Det er nå åpnet for lisensjakt i området. Strømmen opplyser at det nå satses på å kombinere elgjakt og jakt på bjørn. Også i Hedalen er det jegere som nå er registrert for slik lisensjakt.