Sist oppdatert: 10.09.2007 10:03

Åpen dag på Fekjær Psykiatriske senter

GUNNAR FOSSHOLT
 
 

Tirsdag 4. september var det åpen dag på Fekjær Psyk. Senter (FPS). Vel 40 personer møtte for å få et innblikk i livet på Fekjær via befaring i grupper og felles informasjon. Målet for kvelden var å gi de frammøte nærmere informasjon om FPS og økt kunnskap om psykiatri.
 

Kvelden ble fint ledet av to pasienter som har vært innlagt henholdsvis i 2,5 og 4 mnd. Etter innledning ved enhetsleder Elling Fekjær, gav de ordet til Alf Skar, avdelingssjef for psykosebehandling og rehabilitering i Sykehuset Innlandet HF. Han fortalte at FPS har vært en del av hans avdeling siden 2004.


Assisterende enhetsledere Mait K. Jansson og Tor Anders Perlestenbakken

 FPS er dermed en del av spesialisthelsetjenesten med de krav og muligheter det medfører.

Alf Skar påpekte blant annet krav om: høy faglig standard, ”produktivitet” (antall behandlede pasienter), kvaliteten på behandlingen og et godt samarbeid på ulike plan i sykehuset, kommunalt og lokalt.

 

Avdelingslederen hadde ikke noe å utsette på FPS i forhold til disse kravene eller driften generelt. Snarere tvert i mot. Han trakk fram momenter som god rekruttering til stillinger, få pasientklager, gode tilbakemeldinger fra pasienter og senterets evne til utvikling, for eksempel forskning, poliklinikk og fokus på ettervern.

 

Arne G. Perlestenbakken hadde en gripende lysbildeframvisning med egne stemningsbilder fra Fekjær og bygda med musikk ved siden av.

 

Assisterende enhetslederne Tor Anders Perlestenbakken og Mait K. Jansson gav deretter en orientering om FPS og miljøterapien som benyttes i behandlingen. Her følger noen stikkord fra det de trakk fram:

 

  • I alt 14 ulike profesjoner arbeider ved senteret.
  • Det er 15 – 18 døgnplasser
  • Over 40 ansatte
  • Poliklinikk fra 2005 som driver terapi individuelt og i grupper. De følger opp utskrevne pasienter fra døgnenheten og tar i mot ”nye” pasienter etter kapasitet.
  • Benytter miljøterapi – miljøet er i seg selv et terapeutisk virkemiddel. Fokus på miljøterapiens fem trinn: beskyttelse, støtte, struktur, engasjement og anerkjennelse.

 

En pasient beskrev deretter sin opplevelse med FPS. Vedkomne fortalte om en tilværelse med å stenge samfunnet ute (isolasjon) til et liv på FPS hvor man blir inkludert via ulike grupper, blir stilt krav til, deltar på aktiviteter og praktiske gjøremål. Pasienten fortalte hvordan det hadde gitt opplevelser av læring, mestring, glede og økt styrke for å takle sine problemer og samfunnet.

 

Pasientene ved FPS hadde vært svært aktive i forberedelsene av den åpne dagen og sørget for underholdningsinnslag med sang og musikk.

 

Elling Fekjær rundet av kvelden. Tross alle omorganiseringer innenfor psykiatrien ser han lyst på framtiden til FPS. Han uttrykte at kompetansebedriften rekrutterer godt og lyser nå ut en ny psykiaterstilling. Han trakk også fram samspillet med bygda som senteret er opptatt av og takket bygda for dens støtte.

 

For de som ikke fikk mulighet til å delta på åpen dag finnes det mer informasjon om Fekjær Psykiatriske Senter på hedalen.no. I tillegg vil man prøve å få til noen temakvelder i løpet av vinteren. Poliklinikken planlegger en åpen dag i november.