Sist oppdatert: 11.09.2007 08:29

Hei, alle trente og utrente!

RUTH HEIDI GRØNBECK
 
 
Styret for treningsrommet på Hedalsheimen vil ønske nye og gamle brukere velkommen til et nytt treningsår. Vi setter  i stand apparatene etter at det er utøvet en del hærverk på dem.  Vi ser også at det har forsvunnet en del hoppetau, og manualer, noe i håper blir levert tilbake.
 
Vi vil prøve å la ordningen med nøkkelen fortsette slik den har vært, men vil hærverket fortsette, ser vi oss nødt til å finne en annen løsning. Noe som vil gjøre det mere tungvint for de som gjerne vil trene.
 
Vi håper flere vi ta i bruk rommet, man kan slå seg i lag med venner eller kollegaer. Så blir det veldig sosialt å ta en treningsøkt.
Åpningstidene er fra kl. 09.00 til kl. 21.00
Pris per gang er kr 30.00
Halvårskort er kr 400.00

Vennlig hilsen styret