Sist oppdatert: 17.09.2007 21:01

Hullet borte!

TEKST: ARNE HEIMESTØL
FOTO: MARIANNE BJØRNSTAD
 
 

I flere uker har det vært et hull i veien ca. 500 meter sør for Joker. En varselbukk har markert faren, men skilt kom ikke opp. Etter gjentatte klager beordret Statens Vegvesen via Bragerhaug at hullet skulle repareres midlertidig. Nå er saken ordnet, men stikkrenna under veien må tas på et seinere tidspunkt. Det var Øyvind Jordet og Håvard Sukke som reparerte skaden - samme dag som beskjed ble gitt.