Sist oppdatert: 20.09.2007 20:27

Fornøyde sauebønder

ARNE HEIMESTØL
 
  Hedalen.no har vært i kontakt med fire sauebønder i Hedalen. Sankinga går mot slutten, og alle uttrykker tilfredshet. For det første har det blitt mindre tap enn fryktet som følge av rovdyrbesøk. For det andre slapp alle unna nedforing, for i år er det lite sopp. Og så kan bøndene se fram til en vinter med tilstrekkelig med for – om enn ikke med topp kvalitet.

Bjørnen var på besøk i Hedalen i midten av juni og i slutten av juli. Dette er trolig én av årsakene til at noen av søyer mistet livet. Kadaver er funnet, men rovviltkonsulenten kan ikke fastslå dødsårsak på alle de døde dyrene.

Bjørnebesøk skaper uro i saueflokkene. Lam kommer bort fra mødre. Det fører til at de vokser mindre enn de ellers ville ha gjort, og de er ikke så lette å finne igjen.

– Heldigvis er både jegere og hyttefolk flinke til å si fra når de ser sauer, forteller Astrid Aaslie.  – Dette er til stor hjelp for oss som driver med denne typen husdyr. Nå håper hun og andre bønder på tilbakemeldinger fra daler, åser og fjell i løpet av helga. Tirsdag 25.9. starter elgjakta, og da er det kjekt å ha flest mulig av de beitende dyrene tilbake på gårdene.