Sist oppdatert: 23.09.2007 22:22

Referat fra møtet i Bygdeutvalget 23.9.2007

JAN WARBERG
 
 

Bygdeutvalget var på plass, nesten fulltallig på høstens første møte.Vi har fått inn litt innspill i forbindelse med Brøtningen neste år, og vi vil være pådriver for å få på plass en koordinerende gruppe som kan samle alle tråder rundt neste års arrangement.

 

Vi diskuterte litt om etterbruk av tømmeret fra brøtningen, kan vi bruke dette i noen av våre lokale sagbruk og kunne selge som et spesielt produkt fra Vassfaret.

 

Videre går vi utmed noen henvendelser om skilting av Vassfaret, med håp om å få inn en formell søknad til Vegvesenet om skikkelig merking fra E-16.

 

Vi har også diskutert litt mere rundt rasteplasser i bygda, hvor de er mulig å legge, og hvordan det kan gjøres med vedlikehold etc. Tenk om vi fikk til ei stor og god melkerampe på et par slike rasteplasser i bygda. Som stikkord bør de plasseres der hvor det enten er god utsikt over vår herlige bygd, eller der hvor det er noe spesielt å se eller gjøre.

 

Kom med innspill folkens!!

 

Hedalen bygdeutvalg har blant annet disse oppgavene:

 

1.       Arbeide for å få til positive og trivelige tiltak i bygda

2.       Være "fødselshjelper" for tiltakslyst i bygda

 

 

Neste møte er søndag 21. oktober kl 18.00 på Bakeriet. Som vanlig ønsker vi alle interesserte velkommen.

 

With kind regards

Jan Warberg