Årsmøte i Hedalen Løypelag søndag 7. oktober

Sted:   Løypegarasjen på Søbekkseter

Tid:     Klokken 16.00 

Det blir ”Åpen dag” i garasjen fra klokken 13.00 med mulighet for å besiktige maskiner og garasje, slå av en prat og gjerne støtte løypelaget ved kjøp av kaffe/saft og litt å bite i.           

Årsmøtet er andelslagets høyeste organ.  

I henhold til vedtektene står følgende saker på dagsorden: 

 • Valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.
 • Styrets årsberetning
 • Regnskap og balanse
 • Anvendelse av årets overskudd
 • Valg av styre
 • Valg av styreleder og nestleder
 • Valg av personlige varamedlemmer
 • Valg av to revisorer blant andelseierne
 • Prisfastsettinga av kjøp av nye andeler
 • Valg av valgkomité
 • Årsbudsjett og arbeidsplaner for kommende år, til etterretning

Andre saker som ønskes behandlet, må meldes styret på loypelag@hedalen.no innen søndag 31.september.


Nettsideansvar: Arne Heimestøl |