Sist oppdatert: 27.09.2007 07:23

Tilbyr møte om videre bredbåndsutbygging

ARNE HEIMESTØL
  – Dersom det er interesse for det, tar jeg gjerne en tur til Hedalen for å drøfte videre bredbåndsutbygging. Dette sier Erling Aronsveen i Eidsiva Bredbånd. Bredbåndsselskapet har 160 kunder i Hedalen. Dette er mellom 40 og 45 % av dem som har telefonnummer knyttet til Hallom og Hedalen sentraler – et høyt tall.

Det er likevel flere som ønsker å få bredbåndstilknytning. Delte linjer, for få linjer og for stor avstand til telefonsentral gjør at noen ikke kan bruke Internettets motorvei. I tillegg sliter flere med for dårlig overføringshastighet.

Blir det stor nok interesse for det, kan det bli aktuelt å vurdere utbygging med radiosendere. Det er mulig å plassere disse i master i bygda. Mastene finnes ved Perlestenbakken, Bergstjern, vest for Bjarne Berg og i Vestbygda. Radiooverføring forutsetter fri sikt, og kan du se ei av disse mastene, kan dette være en løsning. Dette gjelder også for en del hytter og husstander sør for fylkesdelet.

De som skal ha Internett via radio, vil få en boks på husveggen. Den teknologien Eidsiva bruker, koster ca. 2000 kroner + montering. Rekkevidden fra master er inntil 4-6 km, og overføringshastigheten kan være på 4 megabit.

Hedalen.no vil ta initiativ til møte med Aronsveen dersom det blir stor nok oppslutning om det. De som ønsker å delta, melder sin interesse til undertegnede i brev eller i e-post. I uke 41 summerer undertegnede opp interessen og gir tilbakemelding til Eidsiva.

Aronsveen ber oss presisere at det ikke er gitt noe løfte om utbygging ennå. Jo større oppslutning det blir om saken, jo lettere kan det være å få til en tjenlig løsning.

Vi minner også om at Valdres-kommunene søkte Høykom om midler til videre utbygging. Denne søknaden ble avslått.

Meld din interesse for møte til