Sist oppdatert: 27.09.2007 11:37


 


? ;-)

 


40 år og nyåpning med fest

ARNE HEIMESTØL
I år fyller Hedalen Naturbarnehage 40 år. I jubileumsåret er det mye nytt. Barnehagen er pusset opp for 700 000 kroner, den har fått nytt navn, og virksomheten endrer seg i tråd med det nye navnet. Onsdag var det høytidelig gjenåpning av barnehagen, og rådmann Erland Odden stod for snorklippinga og velkommen til lyse og trivelige lokaler.

I sin tale ved åpningen tok rådmannen et historisk tilbakeblikk. Kjellfrid Skoglund hadde gått gjennom protokoller og laget et historisk resymé.

Oppstarten
Onsdag var det 40 år siden det ble startet privat barnehage/ arbeidsstue på Storruste gamle skole. Kari Alm Elsrud, Birgit Eikaas og Inger Stensrud stod bak en søknad til barnevernsnemnda om godkjenning for å drive leke- og arbeidsstue for barn under skolepliktig alder. Virksomheten skulle i første omgang begrenses til en dag i uka. Ella Fossholm ble den daglige parktante og ansvaret gikk på omgang mellom foreldrene. Søknaden ble godkjent, og kommunen bevilget 300 kroner til utstyr og 350 kroner til strøm. Hele 20 barn ble innmeldt, og parktantene ble lønnet gjennom foreldrebetaling.Til Hedalen barne- og ungdomsskole

I 1975 ble driften flyttet til Hedalen barne- og ungdomsskole. Ingrid Gunderhuset ble leder, og driften ble videreført av foreldrene. 

I perioden fram til 1979-80 ble det jobbet videre med egen plassering for barnehagen. Tilbygget ved skolen skulle gi rom for en korttidsbarnehage, og lokalene ble tatt i bruk etter en betydelig dugnadsinnsats av foreldrene. I 1993-94 ble barnehagen delt i to avdelinger; 0-3 og 3-7 år.

Ny barnehage og sammenslåing

Familiebarnehage ble startet opp i Skolehagan i 1995. Den ble senere flyttet ned i Bronbakklia til større og bedre lokaler. Etter hvert som det kom nye bestemmelser og utviklingsmål, ble avdelingene slått sammen.

Kommunal drift

Fra 1996 overtok Sør-Aurdal kommune driften av barnehagen, og 6-åringene fikk eget pedagogisk opplegg.

 

Ombygging og utviding
I 2006 ble ble mulighetene for å ta i bruk tidligere helsestasjon og legelokaler vurdert.  Formannskapet støttet tanken. I budsjettprosessen utover høsten ble det lagt inn forslag om midler til utbedring av eksisterende lokaler i 2007. Kommunestyret bevilget 500.000 kr. til generell utbedring. Nå er det altså brukt vel
700 000 kroner.

 

Naturbarnehage
Våren 2007 flyttet barnehagen ut i lavvo og friluft. Dette var nødvendig på grunn av ombygging. Erfaringene med utelivet var så gode at det ble grunnlag for Hedalen Naturbarnehage, den første naturbarnehagen i Valdres.


Ros til ansatte

I sin åpningstale roste rådmannen måten de ansatte med leder Berit Dokkebakke Navrud i spissen hadde taklet ombyggingsperioden på. –Denne perioden har påført dere en god del ekstraarbeid. Derfor er det bra at det meste nå er på plass. Det gjenstår riktignok litt arbeid før alt er helt ferdig, men jeg har tillit til at de som utfører jobben, kommer i mål med dette ganske fort.


Gave

Rådmannen hadde fått vite at barnehagen ønsket seg nytt skilt. Dette hadde han skaffet, og nå er det klart til montering.
 


Videre drift

Barnehageåret blir heretter delt i to. Fra og med april og til ut på høsten vil virksomheten bli lagt til lavvoer ute. Men også i vinterhalvåret blir det faste utedager – tirsdager og fredager. Nå arbeides det med å få etablert et nytt uteområde med en ny lavvo for de minste barna.