Sist oppdatert: 01.04.2008 04:39

Heretter heter Hedalen Hiidalen!

ARNE HEIMESTØL
 
Det brygger opp til ny navnedebatt i Sør-Aurdal. Høyrepolitiker Lars Elsrud vil i kommunestyret i april foreslå at bygdenavnet Hedalen skal erstattes med det opprinnelige – Hiidalen. Han viser til en utredning Jahn Børe Jahnsen ved Valdres Folkemuseum har levert:

Den eldste kjente navneformen for stavkirken i Hedalen er "ecclesia de Hiidal", nedskrevet av en pavelig utsending hos Stavangerbispen i 1327. Navneformen kan ikke "være nogen Feil", skriver forskeren Oluf Rygh i Norske Gaardnavne i 1902.
 


Lars Elsrud (H)


Jahn Børe Jahnsen, konservator og arkivar ved Valdresmusea AS

Dette bekrefter bygdas egen navneforsker Mikjel Sørlie i "Mål og Minne" 1942, gjengitt på nytt i Norsk Stadnamnleksikon 1980. Sørlie mener navnet har sammenheng med "hi" som betyr dyrehi eller bjørnehi. Bjørnestammen i Vassfaret like i nærheten er velkjent.

– Derfor er forslaget om Hiidalen vel begrunnet, og da er det naturlig at Begnadalen heter Nedre Hiidalen, sier Jahnsen.

Elsrud tar debatten

– Jeg har sett meg lei på den navneforvirring som finnes på kartene over Hedalen som min arbeidsgiver, Statens kartverk, har levert. Siden det er behov for en grundig revisjon og oppdatering, mener jeg det er på tide å ta debatten, og det haster faktisk. Kundan Rockstad har fått gjennomslag for at innfartsveiene til Hedalen skal få brune skilter. Disse blir satt opp i løpet av våren, og da bør korrekte navn være på plass. – Jeg planlegger derfor en interpellasjon på saken i aprilmøtet i kommunestyret.

Elsrud oppgir følgende grunner for å gå tilbake til det første bygdenavnet:

– Hiidalen er det historisk opprinnelige navnet. Det forteller om bygda som hadde mange hi. Jeg kan ikke tenke meg noe bedre navn med hensyn til markedsføring av Hedalen og Vassfaret. Sagnet om Hedalen stavkirke beretter til og med om en bjørn som sov ved alteret i kirka. Om det var vintersøvn, sier ikke sagnet noe om. Konklusjon: Heretter heter Hedalen Hiidalen!

Navneskifte i Begnadalen også?

– Men hva med Begnadalen? Het ikke den Nedre Hedalen før, spør vi? – Det er vel naturlig at det spørsmålet stilles til formannskapsmedlem Magne Damslora, repliserer Elsrud. Meningen med forslaget mitt er slett ikke å provosere.
 


Magne Damslora (Ap)

– At Hedalen får bytte navn, vil jeg gjerne støtte, sier Damslora. Og jeg kommer til å ta saken opp på det lukkede gruppemøtet i Arbeiderpartiet tirsdag kveld.

I tillegg til de argumenter som har framkommet fra Elsrud og Jahnsen mener jeg navnet vil være passende av en grunn til: I min lange fartstid i kommunestyret har jeg merket meg en del spesielle politiske utspill fra bygda over åsen, og navnevalget er slett ikke upassende for å karakterisere dalføret slik det har framstått for meg de siste tjue årene.

Å kalle Begnadalen Nedre Hiidal finner jeg derimot ikke treffende.

Høring

Både Damslora og Elsrud vil ha innspill fra publikum på navneendringen(e). En minihøring må til, mener begge.

  • Lars Elsrud kan kontaktes på e-post lars.elsrud@statkart.no

  • Magne Damslora tar imot kommentarer på mobil: 906 10 339

  • De som ønsker å kommentere forslaget fra Elsrud, kan også skrive på forum.