Sist oppdatert: 11.04.2008 06:56

Rein i Hedalsfjella

OLAF ØDEGAARD
 

I disse dager er flyttinga av rein fra vinterbeitet til sommerbeitet i full gang. I vinter har reinen stort sett beitet på hallingsida av Vassfaret, det vil si i Sørbølfjellet, Dythol, Nautskarfjell og noe i Storrustefjell. Noen få dager har de holdt til i Hedalsfjella.

Siden 1938 har det vært leid vinterbeite for rein i Hedalsfjella. I slutten av april kommer de første kalvene til verden, og i løpet av mai har stort sett alle de drektige simlene fått kalv. Når kalvinga starter, vil simlene helst være tilbake på samme plass hvor de bruker å kalve. Dette skjer i områdene der sommerbeitet er, d.v.s. på Filefjell og i Hemsedalsfjella.