Sist oppdatert: 22.04.2008 04:44

Kommuneøkonomien i Sør-Aurdal

SVEIN BAKKE OG MAGNE DAMSLORA (AP)
  Først og fremst vil Sør-Aurdal arbeiderparti si at Sør-Aurdal kommune ikke er noen dårlig kommune å bo i. Vi må ikke svartmale kommunen vår og si at alt er galt. Vi har hatt store underskudd før og klart og rette det opp. Det skal vi greie nå også.

Prosessen er i gang. Det er engasjert ekstern bistand fra folk som kan dette med kommuneøkonomi og organisering av kommunal styring. De skal legge fram rapporter som kan forsvares ut ifra de økonomiske rammer som er i Sør-Aurdal. Disse rapportene skal behandles av en styringsgruppe, som igjen skal legge disse fram for kommunestyret.

Denne styringsgruppa er satt sammen av representanter fra alle politiske partier i kommunen. Det vil da bli en brei politisk behandling av rapportene og det vil bli en brei politisk behandling av konklusjonene.

Sør-Aurdal arbeiderparti er åpne for alle løsninger som kan gi bedre drift av kommunen vår. Det viktigste er å få kartlagt nå- situasjonen. Det er så mye bra i kommunen at det er ikke sikkert vi må gå gjennom alt vi driver med, men det er en del spørsmål som dukker opp.
  • Er vi rett organisert?
  • Er tjenestenivået der det skal være?
  • Brukes pengene våre på den rette måten?
  • Kan vi kvitte oss med ting og gjøremål som er for kostbare?
  • Kan vi utsette/kutte ut noen investeringer?
  • Kan vi slå sammen noen tjenester for å spare administrasjon?
  • Kan vi samarbeide med andre kommuner for å få billigere løsninger?

Vi i Arbeiderpartiet føler at det blir mye ”synsing” før vi får kartlagt situasjonen Sør-Aurdal kommune befinner seg i. Kanskje kan vi komme langt på vei med bare noen enkle grep.

Inntil nå har vi planlagt og satt i gang prosessen med tilpassing til de økonomiske rammene vi har. Det er nå jobben begynner. Sør-Aurdal arbeiderparti vil føre an i arbeidet for at Sør-Aurdal fortsatt skal være god kommune og bo i
For kommunestyregruppa til Arbeiderpartiet

Svein Bakke / Magne Damslora