Sist oppdatert: 22.04.2008 05:46

Har du hørt at`n Bør har vørte galin?

GUNN KARIN FOSSHOLM
  Vi som va på forestilling på Edderkoppen i Oslo om lørdan, har i all fall hørt det. Vi fekk virkelig oppleva ei flott Bør Børson-forestilling på Valdresvis. Det va grådi arti å sjå at ei heil haug med vallersinger inntok Tigerstaden før å underhølle byfålka.

Nåja, det va førresten itte berre byfålk der… Vi hørte vallersdialekta skingra i kriker å kroker lenge før dei på scena hadde byynt. Sea så va det itte vanskeli å dra kjensel på fålk hell.., både frå øvre å nere delen tå Vallers. Det va dessverre såpass mørt i salen at bilda je tok undervegs itte lar se vise fram, men je fekk kapra hedalsjent`n etterpå, å dei stilte villi opp te fotografering. Dei tre har hår på sitt vis bidrage i denna framsyninga.

Ho Mari va med å dansa, ho Kristine spelte trompet i årkestere, å ho Torunn va visst både programleder, fin frue attåt at ho dansa nokko. I tillegg va dei visst omtrent hundre stykkjir, så det va litt tå ein jeng. Det nytter itte å nevne alle her veit du, men je merka me navnet hass Bør. Det va ein alvåle flink skuespeller. Han heiter Lars Endre Strand å bur i Aurdal. Je veit itte om det e sant, men je har hørt at`n egentli kjem i frå Olderstad i Trøndelag. Da byner det jo virkeli å minne om den ekte Bør…

Rikdom å berømmelse trakter dei visst etter enten dei kjem herifrå ell derifrå. Å når dei begjer se ut på slekke vandringer så møter dei jenne vakre jomfruer, bygdedyr, sleipe aksjespekulanter å mykji motstand, åkke såm…Jaja, sikkert e det at detta va vert tur`n te byn. At sola skein, å at det nye operabygge kunne beskues, jorde itte akkurat tur`n mindre vellykka.