Sist oppdatert: 29.04.2008 07:06

Ja, de penga...

SENTERPARTIETS KOMMUNESTYREGRUPPE V/KJELL BERG
  Sør-Aurdal kommune ser ut til å måtte stramme inn på den løpende driften av kommunen de nærmeste årene. Det er ikke så enkelt, da kommunens tjenester både er viktige for mange og regulert ved en rekke lover og forskrifter.

Hvor mye som må strammes inn, avhenger også av behovet for nye investeringer og inntektene til kommunen. Samtidig har alle partiene programmer som forplikter. For oss i Senterpartiet er innføring av eiendomsskatt både ”pest og kolera.”

Likevel må prosessen fram til ny økonomiplan for perioden 2008-2011 foregå uten altfor mange bindinger. Første fase med kartlegging av umiddelbare tiltak skal gjennomføres fram til august. Etter dette skal mer langsiktige endringer vurderes. Ekstern rådgivning er innhentet for å foreslå tiltak, både av det populære og det upopulære slaget. Det viktigste er likevel at DU som innbygger skal få lov til å si din mening! Ta kontakt eller send oss noen ord. Vi lover å lytte til alle forslag som kan gi mer omsorg og velferd for skattepengene våre.

Mer enn 70 % av utgiftene i kommunen er personalkostnader. De største postene gjelder arbeid med barn, unge og eldre. Utgiftene på samtlige områder måles mot sammenlignbare kommuner. På noen områder vil kommunens ressursbruk være ”mot normalt” og må gjennomgås spesielt nøye. Sør-Aurdal Senterparti har et pragmatisk forhold til privat eller offentlig tjenesteyting, og organiseringen av oppgavene. Det viktigste for oss er å ha et best mulig tjenestetilbud til innbyggerne i kommunen. La oss høre fra deg de nærmeste dagene og ukene!