Sist oppdatert: 29.04.2008 07:06

Menighetskirke og turistmål

ELDOR BRÅTHEN
 

Tirsdag 6. mai kl. 18.00 inviterer Hedalen menighetsråd til samtale om ovennevnte tema på Ildjarntunet. Jahn Børe Jahnsen kåserer og viser lysbilder fra Pilegrimsvegen.
 

Katharina Sparstad fra Valdres natur og kulturpark orienterer om kulturbasert verdiutvikling og den hjelp natur- og kulturparken kan gi, og kirkeverge Kristen Mathias Hyrve tar opp temaet sett fra kirkevergens ståsted.
 

Hedalen stavkirke er unik i forhold til mange andre stavkirker nettopp ved det at den er både menighetskirke og turistmål. Kirkas funksjon som menighetskirke må av den grunn alltid komme i første rekke.
  

Samtidig vet vi Hedalen stavkirke er et av bygdas fremste turistmål. Vi håper derfor at flest mulig vil delta i en samtale om hvordan vi kan informere potensielle turister, og hvordan vi på best mulig måte kan ta oss av de som kommer.