Sist oppdatert: 07.04.2008 06:50

Utfordrende oppgave for administrasjon og politikere

ARNE HEIMESTØL
 

Kommunestyret vedtok i siste møte å etablere en prosess for å gjennomføre en driftstilpassing i Sør-Aurdal kommune.  Dette betyr i praksis at kommunen må finne ut om den kan øke sine inntekter og redusere sine utgifter. Bakgrunnen er behovet for å spare inn vel ni millioner kroner. Prosessen vil pågå til slutten av september.

– Samtlige partier har gått til valg på at vi skal ha den skolestrukturen vi i dag har i kommende valgperiode. Dette mener jeg vi bør stå ved, sier varaordfører Svein Bakke (Ap). – Samtidig må vi ta inn over oss at elevtallet i skolene går ned, og behovene endrer seg.

Bakke er enig med rådmannen i at det ikke nytter å bruke ostehøvelprinsippet for å spare inn 9,7 millioner kroner. Her må det kraftigere virkemidler til. – Nå må vi sette søkelyset på driften i hele kommunen, og deretter kan vi danne oss et bilde av hvilke tiltak som er aktuelle.

Jeg har forstått det slik at det har vært store overskridelser på blant annet helse og sosialsektoren. Før vi gjør noe drastisk, må vi finne ut om dette er noe som kan rettes på.

For dårlig økonomistyring

– Sør-Aurdal kommune er i en alvorlig økonomisk situasjon, og FrP mener at økonomistyringen har vært for dårlig, sier Hanne M. Blåfjelldal.

– Kommunen har fått mindre inntekter enn forventet, og det har vært overskridelser på de største områdene. Mye kan gjøres, og vi håper at vi skal kunne løse dette uten at tjenestenivået blir rammet. Må det til, vil vi prioritere de lovpålagte oppgavene. Det vil si at skole og helse kommer øverst på vår prioriteringsliste.

Blåfjelldal viser ellers til at resultatenheter får dekket sine underskudd av kommunen. Dette mener hun er feil. – Dersom en enhet har underskudd et år, bør dette dekkes inn påfølgende budsjettår. Hun tar også til orde for at tjenestelederne må ha økonomisk kompetanse, og håper at det politiske flertallet kan gi støtte til at det må stilles slike krav.