Sist oppdatert: 07.04.2008 19:20

Vi over 60

TEKST: ELDOR BRÅTHEN
FOTO: ARNE G. PERLESTENBAKKEN
 

Et tidligere menighetsråd tok initiativet. Vi får lov å videreføre en god tradisjon, i samarbeid med Hedalen Helselag, og tida er inne for å si takk til Gud og mennesker. Blant sistnevnte er det mange som fortjener enn takk.
 

Hovedinnslaget vårt denne gang var det Kristin Bakke Lajord som sto for.

Takk til Kristin som tok turen fra Vang og delte sine reiseinntrykk fra Madagaskar med oss. Takk til Rolf Gunnar som låste opp skolen og lånte bort videokanon. (Undertegnede hadde glømt å si fra at menighetens videokanon ikke måtte fjernes fra prestekontoret denne ettermiddagen.)
 

Takk til helselagsrepresentantene: Maria på Øverby, Solveig Bragerhaug , Jørgine M., og Maria S.B + Turid, Astrid,  Kjellfrid og Anne O. fra menighetsrådet og diakoniutvalget. De aller fleste av disse jentene var i sving på kjøkkenet fra kl.13.30 og utover.

Takk til 9.klasse: Anne, Silje, Frida, Ingunn og Mikkel for god hjelp og trivelig sanginnslag.
 

Takk til fem andre dyktige sangere i Normisjonskvintetten: Anne, Gerd, Herman, Solveig og Harald. En ekstra takk til Solveig for tonefølge.

Takk til Martin, matvaretransportør og fungerende vaktmester på lokalet.

Takk til øvrige medlemmer og varamedlemmer i menighetsrådet: Eiliv, Ragnar og Ronny. I likhet med meg lurte de seg unna kjøkkenarbeidet, men de jobba bra likevel. (Sannheten er kjøkkengjengen mente vi bare fløy i veien.)

Takk til Arne G. P, som har tatt alle bildene som ledsager disse orda.

(Nå håper jeg ikke at jeg har glemt noen. Statistikkførende myndigheter sier at vi skal fortelle hvor mange som er i aktivitet for å få til Kirkas ulike aktiviteter. Du kan telle sjøl, hvis du vil.) 

Takk til Hedalen Helselag som betalte regninga. Skyt noen ekstra skudd, og kjøp litt flere lodd på Trettendagsbasaren!


Og sist, men ikke minst: Hjertelig takk til alle dere som takket ja til invitasjonen og gjorde arrangementet så trivelig som det ble. Alt i alt var ca. 90 personer til stede på Hedalens Forsamlingshus lørdag ettermiddag.