Sist oppdatert: 12.08.2008 07:25

Fiske i Hedalsfjella

TEKST: OLAF ØDEGAARD
FOTO: MIRIAM HAUGEN OG ARNE HEIMESTØL
 

Fra siste halvdel av 1980–tallet har det hvert år blitt spredd kalk i vatna i Hedalsfjellet. Dette er gjort p.g.a. at de fleste av vatna var sterkt forurensa av sur nedbør. Resultatet er at det pr. i dag er en ph-verdi (surhetsgrad) som gjør at det er glimrende forhold for fisken i disse vatna.

Hvert år blir det satt ut yngel. Mengden yngel blir basert på  tilbakemeldinger fra fiskere, samt på grunnlag av prøvefiske med ulike garnstørrelser og el-fiske. Dette er svært viktig for å ha fiskerike vann, samtidig med at det er gode forhold for fisken. En nøye balansegang på dette området er svært viktig.

I sommer har det vært mange fiskere i fjellet, og tilbakemeldinger fra disse viser at det nå er mange riktig gode fiskevann i Hedalsfjellet.

Enkelte har stilt spørsmål om det ikke burde vært åpnet for bruk av båt i forbindelse med fiske, også for utenbygdsboende. Fristelsen for bruk av garn og oter, som ville medføre mye større press på de enkelte vann, er nok grunn for at dette ikke er tillatt. Dette er ingen ny bestemmelse, og denne del av fiskereglene vil nok bestå også i framtida. Unntak fra dette er Hellsenningen hvor det er anledning til å sette garn også for utenbygdsboende, mot en avgift på kr.50,- pr. garn.

Styret for Hedalsfjella ønsker at alle som vil, skal nyte godt av de gode fiskeforhold som er i Hedalsfjella i dag. Derfor ser vi det som viktig at fiskereglene blir opprettholt slik de er nå.

I samtlige fiskevann er det ørret, samt røye i Busuvatn, Langetjern, Storausttjern og Hellsæren. Lørdag den 30. august blir det satt ut yngel i en rekke vann, så er det noen som har lyst til å være med på dette, så er det bare å kontakte fjellstyret.