Sist oppdatert: 13.08.2008 07:01

Skolestart for året 2008-2009

ARNBJØRG HAUGEN
 

Denne høsten kan vi ønske ni nye skolebarn velkommen til sin første skoledag. Til sammen vil det bli 94 elever fra 1.-10. trinn når Hedalen barne- og ungdomsskole starter mandag morgen den 18.august.
 

Lærere og ledelse teller i år 19 personer, fordelt på 15,5 årsverk.

I tillegg har vi 4 assistenter, inkludert skolefritidsordning (SFO).
 

Kunnskapsløftet av 2006 er nå innført på alle trinn, og lokale læreplaner og årsplaner er utarbeidet etter kompetansemålene i denne planen. Det vil blant annet si at IKT skal inn i alle fag. Tilvalgsfag som fremmedspråk eller fordypning i norsk eller engelsk samt utdanningsvalg, er nye fag og begreper i Kunnskapsløftet.

 

Endring fra i fjor: På grunn av utvidet skoletid vil 1.-3.årstrinn ha full skoledag mandager, mens 4.-7. får tilbud om leksehjelp siste time mandag. Det vil si at skolebussen kjører hjem kl.14.40. 4.-7.trinn går på skolen 4 timer onsdager, hjemkjøring kl.13.00.

 

Både små og store står spente foran året som kommer. Elevenes læring skal stå i høysete, og vi ser fram til et godt samarbeid med hjemmene og andre hjelpere som skal gjøre skoledagen til en lærende og utviklende arena.

 

Jeg ønsker alle elever og lærere hjertelig velkommen til et nytt skoleår!